Studiekeuze

Aanmelding en inschrijving

Aanmelding

Voor het kunstonderwijs gelden vanwege de selectie van studenten andere inschrijfprocedures dan bij de meeste andere opleidingen in het hoger onderwijs. Daarom meld je je eerst bij de opleiding zelf voor de selectieprocedure. Deze aanmelding is geen inschrijving, en verplicht ook niet tot inschrijving. Pas als je tot de opleiding bent toegelaten, kun je je voor de opleiding inschrijven.

Voor de bacheloropleidingen van de Nederlandse Filmacademie begint de procedure met je inschrijving in Studielink, undefinedbekijk de inschrijfprocedure

De toelatingsprocedures en -eisen verschillen per opleiding of zelfs per afstudeerrichting. Wel zijn voor alle opleidingen de reguliere eisen voor toelating tot het hbo van kracht: je moet minimaal beschikken over een havo- of vwo-diploma, of een mbo-diploma op niveau 4.

zie ook:
undefinedToelating tot het kunstonderwijs
undefinedOverzicht opleidingen

Studiekeuzecheck

Als je een opleiding in het hoger onderwijs gaat volgen, heb je recht op een studiekeuzecheck om te bekijken of de opleiding waarvoor je kiest ook echt bij je past. Deze regeling is echter alleen van toepassing op opleidingen met een open inschrijving. Binnen de AHK is dat alleen de bachelor Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie. Voor deze opleiding geldt dat je je moet aanmelden vóór 1 mei om verzekerd te zijn van een plaats. Je hebt dan ook recht op een studiekeuzecheck. Meld je je na 1 mei aan, dan is de test verplicht en is niet gegarandeerd dat je wordt toegelaten.
undefinedToelating en aanmelding bachelor Cultureel erfgoed

De studiekeuzecheck is niet van toepassing op alle overige opleidingen van de AHK. In het kunstonderwijs wordt immers in de selectieprocedure al uitgebreid getoetst of je geschikt bent voor de opleiding. Voor opleidingen met een selectieprocedure schrijf je je daarom pas in nadat je door de opleiding bent toegelaten. Dit kan ook na 1 mei zijn. De deadline voor aanmelding voor de selectieprocedure verschilt per opleiding, en ligt in de regel (ruim) vóór 1 mei.
undefinedOverzicht opleidingen

Inschrijving

Als je bent toegelaten tot de opleiding, dan moet je je voor de betreffende opleiding inschrijven bij de AHK. Je doet dit via undefinedStudielink met je DigiD (als je je hebt aangemeld voor een bacheloropleiding aan de Filmacademie is dit niet meer nodig omdat je dat in een eerder stadium al hebt gedaan). Zorg ervoor dat je op tijd je DigiD aanvraagt, want na aanvraag van een DigiD duurt het vijf werkdagen voordat je de inloggegevens thuisgestuurd krijgt.

Je ontvangt van de Centrale Studentenadministratie een brief met informatie over de precieze inschrijfprocedure. Met vragen over Studielink kun je terecht bij de
undefinedCentrale Studentenadministratie.

Als je persoons- en vooropleidingsgegevens door Studielink geverifieerd en in orde zijn bevonden, kan de AHK je definitief inschrijven. Je dient dan nog wel een betalingsformulier te ondertekenen en het collegegeld op tijd te betalen. Je ontvangt het betalingsformulier voor de zomervakantie.
zie ook: undefinedcollegegeldtarieven

Rond de start van het collegejaar ontvang je je collegekaart. Dit is een multifunctionele chippas waarmee je toegang hebt tot de gebouwen, maar waarmee je ook kunt betalen bij kopieermachines, printers, koffieautomaten en in kantines.

Studiefinanciering

Studiefinanciering kun je aanvragen via Studielink, of via de undefinedIB-groep. Als je dit vóór 1 augustus doet, heb je op tijd je OV-studentenkaart in bezit. 

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+