Studiekeuze

Studeren aan de AHK

Aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) studeren een kleine drieduizend studenten, van wie ongeveer een kwart uit het buitenland afkomstig is.

Kiezen voor kunst: een bewuste keuze

Studeren aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten vergt veel van een student. Allereerst moet je, om toegelaten te worden, deelnemen aan doorgaans pittige selectieprocedures. Maar dan begint het pas. Een kunstopleiding vraagt meer dan 100% inzet van de student. De psychische en lichamelijke eisen zijn vaak hoog. Daar staat tegenover dat veel wordt geïnvesteerd in iedere afzonderlijke student, dat wordt gelet op persoonlijke kwaliteiten en dat er op maat wordt lesgegeven. Studeren aan de AHK betekent een bewuste keuze voor kunstvakonderwijs, een weloverwogen keuze voor een kunstzinnige en artistieke leefwijze, waarin bevlogenheid veelal gekoppeld wordt aan intensieve training, en waarbij de student, de kunstenaar van morgen, alle mogelijke begeleiding krijgt om zijn/haar persoonlijke ambities om te zetten in de voor hem of haar hoogst haalbare artistieke kwaliteit.

Talent - ambitie - passie - professie
De opleidingen van de AHK zijn vooral praktisch en gericht op het optimaal ontplooien van de individuele mogelijkheden van de student. Er wordt veelal gewerkt met (gast)docenten uit de nationale en internationale beroepspraktijk. Een ruime keuze aan opleidingen en afstudeerrichtingen stelt je in de gelegenheid om je ten volste te ontwikkelen en voor te bereiden op een succesvolle carrière in de kunsten. Tijdens je studie wordt een grote mate van talent en passie, inzet en discipline verwacht.

Inter- en multidisciplinair kunstonderwijs
Binnen het opleidingenaanbod aan de AHK is ruimte voor inter- en multidisciplinaire samenwerking, alsook voor internationale uitwisselingen. De AHK biedt studenten een brede oriëntatie op kunst en cultuur, en hecht om die reden veel waarde aan het feit dat studenten kennis kunnen nemen van ontwikkelingen binnen de andere kunstdisciplines.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+