Uitleenvoorwaarden

De mediatheek is in principe voor iedereen toegankelijk. Lenen is alleen mogelijk na betaling van een borg van € 50.- door studenten en op vertoon van de mediatheekpas. Studenten van andere faculteiten van de AHK mogen alleen boeken lenen.

Niet uitgeleend worden
Naslagwerken, tijdschriften, kostbare werken.

Boeteregeling
Bij overschrijding van de uitleentermijn worden kosten in rekening gebracht.
Bij verlies of beschadiging blijft de officiële lener aansprakelijk.
Er wordt niet uitgeleend aan derden.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+