Collectie

De unieke collectie van de mediatheek bestaat uit 10.400 boeken, 40 tijdschriftabonnementen op binnen- en buitenlandse vakbladen, nieuwsbrieven,  500 videobanden, 100 CD-ROM’s en DVD’s op het gebied van:

 • theoretische en historische museologie
 • erfgoedtheorie
 • professionele ethiek
 • collectiebeheer
 • conservering en restauratie
 • erfgoededucatie
 • informatiemanagement
 • tentoonstellingsvormgeving
 • marketing en public relations
 • cultureel ondernemerschap
 • overheidsbeleid m.b.t. erfgoed

undefinedDownload de tijdschriftenlijst (PDF)

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+