Uitleenvoorwaarden

Gebruik van de bibliotheek en uitleen vindt plaats op vertoon van collegekaart (student) of medewerkerspas (docent/medewerker). Ook externen kunnen bij de bibliotheek van de Theaterschool lenen, op vertoon van legitimatie.

Iedereen die bij de bibliotheek wil lenen, ook studenten en medewerkers, is verplicht een eenmalige machtiging van € 100 euro te ondertekenen alvorens men kan lenen. Dit bedrag wordt geïnd zodra men in gebreke blijft.

In verband met dit borgsysteem vindt er bij de eerste uitlening een inschrijving plaats. Daarbij wordt van studenten en medewerkers een college- of medewerkerskaart en bankpas gevraagd; derden moeten persoonslegitimatie (paspoort, rijbewijs), adreslegitimatie (recent bankafschrift) en bankpas laten zien. 

Hoeveel boeken mag je lenen?

  • Maximaal aantal te lenen boeken:
    - voor studenten Theaterschool/AHK 10;
    - voor docenten en medewerkers Theaterschool/AHK 15;
    - voor externen 4.
  • Uitleentermijn: 4 weken, met mogelijkheid tot (telefonisch) verlengen. Het is mogelijk uitgeleende werken te reserveren.
  • Niet uitgeleend worden: naslagwerken, tijdschriften, kostbare boeken, videobanden, dvd's, en bladmuziek.
  • Boeteregeling: bij overschrijding van de uitleentermijn wordt een bedrag per week in rekening gebracht.

Bij verlies of beschadiging blijft de officiële lener aansprakelijk!

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+