Afstuderen

/

Hoe ontvang ik te veel betaald collegegeld terug?

Wanneer je in de loop van een studiejaar afstudeert, kun je je inschrijving beëindigen en teruggave van het collegegeld krijgen, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Vul in Studielink je diplomagegevens in en doe een verzoek tot uitschrijving. Download het formulier undefined‘Verzoek tot teruggave collegegeld’ en stuur dit met je collegekaart naar de Centrale Studentenadministratie.

Wanneer ontvang ik mijn diploma?

Voordat je diploma wordt uitgereikt, controleert de AHK of je het volledige collegegeld hebt betaald. Heb je niet alles betaald, dan kun je geen getuigschrift krijgen. Kijk voor de exacte voorwaarden in de procedure ‘verstrekken getuigschrift’ op studentenzaken.ahk.nl onder het kopje 'Reglementen'.
Op het getuigschrift staat de graad vermeld (bachelor of master), die je achter je naam mag zetten. Je mag alleen de graad gebruiken die op jouw getuigschrift staat. Dit geldt ook als de opleiding een nieuwe graadaanduiding krijgt.

Wanneer zet ik mijn studiefinanciering stop?

Wanneer je je inschrijving stopzet wegens afstuderen, moet je ook je studiefinanciering op tijd opzeggen. Ook moet je het gebruik van je Studenten OV-chipkaart stopzetten op uiterlijk de vijfde dag dat je geen recht meer hebt op studiefinanciering.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+