Studiefinanciering

Wanneer je een voltijdse studie volgt, de Nederlandse nationaliteit hebt, ingeschreven bent en woont op een adres in het bevolkingsregister (GBA) kun je studiefinanciering aanvragen. Je kunt dit uiterlijk in laten gaan op de eerste dag van de maand waarin je dertig wordt. Na je dertigste loopt de studiefinanciering gewoon door zolang je ingeschreven staat. Bovenop de basisbeurs kun je recht hebben op een aanvullende beurs.

Sociaal leenstelsel

Op 28 mei 2014 is een akkoord bereikt over de hervorming van de studiefinanciering tot een sociaal leenstelsel. Studiefinanciering heet nu studievoorschot. Dit geldt voor alle studenten die op of na 1 september 2015 met een bachelor- of masteropleiding gestart zijn.
undefinedMeer informatie op startstuderen.nl

Lening of gift

De studiefinanciering is een lening, die na je studie binnen 35 jaar terugbetaald moet worden. Je studentenreisproduct en eventuele aanvullende beurs worden wel omgezet in een gift, als je binnen tien jaar je diploma haalt.

Je krijgt voor een 4-jarige hbo- of universitaire studie in totaal 7 jaar studiefinanciering. Een aanvullende beurs is alleen de eerste 4 jaar mogelijk. Het studentenreisproduct krijg je de eerste 5 jaar. Voor opleidingen die langer duren dan 4 jaar kun je langer studiefinanciering krijgen. Je moet al je studiefinanciering binnen 10 jaar opgebruiken.

Je studiefinanciering en de bijbehorende Studenten OV-chipkaart vraag je aan via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op undefinedduo.nl. Je kunt je studiefinanciering ook tegelijkertijd met je inschrijving in Studielink aanvragen via undefinedStudielink.

Collegegeldkrediet

Naast de ‘gewone’ lening kun je ook een lening aanvragen om je collegegeld mee te betalen. Deze lening wordt ‘collegegeldkrediet’ genoemd en is onderdeel van de studiefinanciering. (Collegegeldkrediet kan aangevraagd worden tot 55 jaar.)

Uitschrijven

Als je je uitschrijft heb je geen recht meer op studiefinanciering. Je moet altijd zelf je studiefinanciering stopzetten en je studentenreisproduct omzetten naar een gewone OV-chipkaart. Kijk voor meer informatie op undefinedduo.nl.

Vragen?

Heb je vragen? Stel ze aan je decaan. Je decaan kan je eventueel ook helpen bij de aanvraag van kredieten.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+