Uitschrijven

Wil je je voor het nieuwe studiejaar niet opnieuw als student aan de AHK inschrijven, dan ben je verplicht om je voor 1 september uit te schrijven via Studielink. Ook als je je diploma hebt behaald, dien je je uit te schrijven.

Log in met je DigiD op undefinedwww.studielink.nl en kies de optie 'uitschrijven'. De AHK zal je vervolgens bij DUO uitschrijven, maar je moet zelf je studiefinanciering stop zetten bij DUO. Let op dat de datum bij uitschrijving in Studielink gelijk is aan het stoppen van de studiefinanciering.

Schrijf je je halverwege het studiejaar uit, dan kun je tot 1 juni aanspraak maken op restitutie van collegegeld. Hiervoor moet je je collegekaart inleveren en het formulier undefinedVerzoek tot teruggave collegegeld (PDF) ingevuld inleveren bij de Centrale Studentenadministratie. Over de maanden juli en augustus wordt geen restitutie betaald.

Tussentijds uitschrijven

Wil je je uitschrijven zonder dat je je diploma hebt behaald, dan dien je je zo snel mogelijk uit te schrijven in Studielink. Let op: voor elke maand waarin je ingeschreven staat in Studielink, betaal je collegegeld. Neem ook contact op met de  undefinedstudentendecaan voor een exitformulier en eventuele restitutie.

Restitutie van te veel betaald collegegeld is alleen mogelijk wanneer je het exit-formulier hebt ingevuld en de decaan het formulier undefinedVerzoek tot teruggave collegegeld (PDF) heeft ondertekend. Dit formulier moet je samen met je collegekaart inleveren bij de Centrale Studentenadministratie. Over de maanden juli en augustus wordt geen restitutie betaald.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+