Uitschrijven

Wil je je voor het nieuwe studiejaar niet opnieuw als student aan de AHK inschrijven, dan ben je verplicht om je voor 1 september uit te schrijven via Studielink. Ook als je je diploma hebt behaald, dien je je uit te schrijven.

Log in met je DigiD op undefinedwww.studielink.nl en kies de optie 'uitschrijven'. De AHK zal je vervolgens bij DUO uitschrijven, maar je moet zelf je studiefinanciering stop zetten bij DUO. Let op dat de datum bij uitschrijving in Studielink gelijk is aan het stoppen van de studiefinanciering.

Tussentijds uitschrijven

Wil je je uitschrijven zonder dat je je diploma hebt behaald, dan dien je je zo snel mogelijk uit te schrijven in Studielink. Let op: voor elke maand waarin je ingeschreven staat in Studielink, betaal je collegegeld. Neem contact op met de  undefinedstudentendecaan voor een exitformulier en undefinedVerzoek tot teruggave collegegeld (over de maanden juli en augustus wordt geen restitutie betaald). Je collegekaart lever je in bij de studentendecaan.

1 februari-regeling

Schrijf je je uit tijdens je eerste studiejaar? Let op: want wanneer je voor het eerst studiefinanciering voor hbo of universiteit ontvangt en je in dat eerste jaar vóór 1 februari je studiefinanciering stopt, worden je studentenreisproduct en aanvullende beurs mogelijk een gift. Voorwaarde is dat je in datzelfde studiejaar geen studiefinanciering meer aanvraagt voor een opleiding aan hbo of universiteit en binnen tien jaar afstudeert.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+