Studie en handicap

Wanneer je als gevolg van gezondheidsproblemen of een functiebeperking belemmerd wordt in je studie, kan de AHK je op verschillende manieren ondersteuning bieden. Daarbij is het uitgangspunt dat jij aangeeft wat je nodig hebt aan aanpassingen of voorzieningen om je studie succesvol te doorlopen. Op deze pagina's vind je informatie over de mogelijkheden voor begeleiding, trainingen en tips. 

Wat is een functiebeperking?
Hiermee worden aandoeningen bedoeld die blijvend van aard zijn en die je belemmeren bij het volgen van het onderwijs en het doen van tentamens. Hieronder vallen motorische, zintuiglijke of psychische handicaps, maar ook functiestoornissen zoals dyslexie, RSI, chronische vermoeidheid en depressie.

Trainingen
Elk jaar biedt de AHK een aantal cursussen en trainingen aan die inspelen op zaken die je studievoortgang kunnen belemmeren, bijvoorbeeld een studiegerelateerde stress-/faalangsttraining en een training planning en timemanagement.

Expertisecentrum handicap + studie

Kijk voor informatie over studeren met een handicap ook op de website undefinedExpertisecentrum handicap + studie.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+