Informatieavond master Kunsteducatie

dinsdag 20 februari 2018, 19:00 - 21:00 uur
Breitner Academie
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam

Werk je in het kunstonderwijs? Ben je docent, educatief medewerker, staflid van een centrum voor de kunsten of ondersteuningsinstelling en wil je je kennis van en visie op kunsteducatie verbreden en verdiepen? Dan is de tweejarige master Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten wellicht een interessante opleiding voor jou.

De master is bestemd voor afgestudeerde bachelors en eerstegraders van docentenopleidingen in de kunstvakken (beeldende kunst en vormgeving, dans, drama/theater, muziek) die werkzaam zijn of werkervaring hebben in het kunstonderwijs, zowel binnen- als buitenschools.

Op deze avond is het voltallige onderwijsteam van studieleider, lector en vaste docenten aanwezig, en een aantal van de huidige studenten. Na een korte inleiding over de opleiding wordt er in kleine groepjes informatie over het onderwijsaanbod gegeven, waarbij veel ruimte is voor vragen aan docenten en studenten.

Lees meer en meld je aan

Delen