Afstudeervoorsteling Theaterdocent: TE MIDDEN VAN HIER EN DAAR

Saturday 23 May 2020, 20:00 - 21:00 uur

TE MIDDEN VAN HIER EN DAAR

“Staan,
Tot het echt wordt,
Ik blijf hier wel staan,
Op een antwoord,
Staan,
In een doos op zolder,
Tussen oude ideeën staan,
Ik begin er thuis te horen”

Te midden van hier en daar is een online muzikale beeldvertelling over gedistantieerd contact. Wat zie ik als ik bij de ander naar binnen kijk? Hoe ziet de kijkdoos van de binnenwereld eruit? In welke poppenkast zitten we nu?

14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 en 30 mei
Op Zoom
Aanvang 20:00 uur
Gratis

Interesse? Mail de dag waarop je online wilt komen naar temiddenvanhierendaar@gmail.com en we zullen je op de hoogte stellen van de benodigde voorzieningen en meeting ID.

Spelers: Sytze Bouma, Thekla Kneijnsberg, Luc Laport, Goosje Leeuwenstein, Annick van Rinsum en Lolita Storm
Live muziek: Tess van der Velde
Huisdichter: Lolita Storm
Regie: Chaja van Kollem*
Regieassistent: Annick van Rinsum
Begeleid door: Mark Bergwerff, Els van der Jagt en Jan Taks
Met dank aan: Tom Willems en Lenne Koning

*Afstudeervoorstelling 

Delen