Dossier cultuurbezuinigingen

De Nederlandse kunstwereld bevindt zich in zwaar weer. Hoewel de aangekondigde bezuinigingen op cultuur de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten als onderwijsinstelling niet direct treffen, maken veel medewerkers, (aankomende) studenten en het publiek van onze activiteiten zich zorgen over de toekomst. Ook binnen de muren van de AHK wordt het debat over de cultuurbezuinigingen daarom gevoerd.

Sectorplan kunstonderwijs

In het sectorplan kunstonderwijs Focus op toptalent, dat de AHK op 7 juli samen met de andere kunstvakopleidingen aan staatssecretaris Halbe Zijlstra aanbood, wordt een reductie van de instroom bij een aantal bacheloropleidingen voorgesteld. Bij de AHK betreft dit de bachelors Muziek, Theater en Dans. Tegenover de lagere instroom staan investeringen in toptalent, masters en onderzoek.
lees verder

Agora Now: discussie in de Theaterschool

Onder de noemer 'Agora Now' presenteerden lector Marijke Hoogenboom en artistiek leider Gabriel Smeets in de week van 20 juni dagelijks tijdens de lunchpauze een open platform voor discussie, informatie en ideeƫn over de bezuinigingen op kunst en cultuur.

Naar aanleiding van de vele positieve reacties en de grote toestroom van publiek wordt nagedacht over een voortzetting van dit format in het nieuwe studiejaar.
Meer informatie

Kunst staat op straat

Op vrijdag 24 juni brachten in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem, Rotterdam en Maastricht de studenten van kunsthogescholen uit alle disciplines een uur lang kunst de straat op. Ze vroegen daarmee aandacht voor het Kamerdebat over het cultuurbeleid van maandag 27 juni, waarvan de uitkomst een grote impact zal hebben op hun toekomstperspectief.
meer informatie

Mars der beschaving

Op maandag 27 juni vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de cultuurbezuinigingen. In de nacht voorafgaand hieraan liepen honderden kunstliefhebbers de Mars der Beschaving, van Rotterdam naar Den Haag. Op maandag was er een groot protest op het Malieveld.
www.marsderbeschaving.nl

Zie ook

Statement College van Bestuur (10 juni 2011)
Kunst staat op straat (actie op 24 juni 2011)
AHK schreeuwt om cultuur (november 2010)

Delen