Help onze studenten in nood!

De coronacrisis heeft enorme gevolgen voor onze studenten: ze verliezen hun stage, hun (bij)baan, hun optredens en sommige internationale studenten kunnen niet terug naar huis. Deze studenten hebben jouw hulp nodig! 

We helpen onze studenten waar mogelijk. We geven online onderwijs, bieden individuele begeleiding aan en proberen studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. We kunnen echter niet alle zorgen wegnemen; de coronacrisis raakt de studenten ook financieel. Deze signalen willen wij niet negeren. Om onze studenten in ernstige financiële nood wat verlichting te bieden, hebben we het AHK-steunfonds in het leven geroepen. Dit steunfonds is bedoeld voor studenten die geen kans maken op een extra lening van DUO, of voorzieningen van de overheid of gemeente.

Alumni, bedrijven, medewerkers, ouders, (mede-)studenten: dragen jullie een steentje bij? Elke bijdrage, groot of klein, is meer dan welkom!

De Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is erkend als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Giften van donateurs zijn van harte welkom. Dankzij deze ANBI-status gelden er fiscale en financiële voordelen ten aanzien van schenk- en erfbelasting, vennootschaps- en inkomstenbelasting.

Ben je een student en wil je beroep doen op het steunfonds, kijk dan op MyAHK.

 

Doneer nu

en help onze studenten in nood!

Delen