Masteropleiding Film van start met negen talentvolle studenten

Gepubliceerd op

Negen talentvolle studenten met een diverse achtergrond zijn in maart begonnen aan de nieuwe masteropleiding Film aan de Nederlandse Film en Televisie Academie. Het programma, waarin niet productie maar reflectie centraal staat, is in zijn opzet uniek, zowel binnen Nederland als internationaal.

 

De negen studenten die de eerste lichting masterstudenten Film vormen, hebben hun vooropleiding genoten aan kunstacademie, theaterschool, universiteit of de Nederlandse Film en Televisie Academie. Allen hebben korte films en/of installaties gemaakt, waarvan verschillende op festivals in de prijzen zijn gevallen.

De masteropleiding Film streeft ernaar de kwaliteit van de (Nederlandse) film te versterken door (jong) talent de gelegenheid te geven zich verder te ontwikkelen in een context die onderzoekend, divers, veeleisend en internationaal gericht is. Kernwoorden zijn verdieping, verbreding en vernieuwing. Niet productie maar reflectie staat centraal.

De opleiding is tweejarig en grotendeels vraaggestuurd en staat open voor alle talentvolle makers met een relevante bacheloropleiding, een aantal jaren ervaring en een interessante studievraag. Die studievraag vormt de rode draad door de gehele opleiding.

In zijn opzet is de opleiding zowel binnen Nederland als internationaal uniek. Het onderzoeksmatige perspectief, de selecte groep studenten, de diversiteit van hun achtergrond en het feit dat nadrukkelijk gestreefd wordt naar samenwerking met en aandacht voor andere kunstvormen en nieuwe media, geeft de masteropleiding Film aan de Nederlandse Film en Televisie Academie een geheel eigen gezicht. Een profiel dat past bij de hedendaagse context waarin film- en mediamakers opereren.

Vanaf 2011 zal de opleiding toegankelijk zijn voor internationale studenten.
Klik hier voor meer informatie over de master Film


Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke Bernink, lector Film aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, via tel. 020 527 7472 of 06 2127 4619.

Delen