Publicatie lectoraat Cultureel erfgoed: Cultuur in context

Gepubliceerd op

Ter afronding van het project Cultuur in context is begin juni de gelijknamige publicatie gepresenteerd. In het project werd de mogelijkheid onderzocht om cultureel erfgoed op een discipline-overstijgende manier toegankelijk te maken. Organisaties uit verschillende sectoren namen deel aan het project: musea, archieven, universiteiten en hogescholen.

 

Hedendaagse digitale ontwikkelingen stellen hoge verwachtingen aan het beschikbaar stellen van cultureel erfgoed. Door erfgoeddata uit verschillende collecties aan elkaar te koppelen is binnen het project Cultuur in context getracht een completer beeld te creëren. Wanneer grenzen tussen instellingen verdwijnen, ligt een optimale contextualisering van kennis uit het verleden binnen handbereik.

De praktijk is echter weerbarstig: het project heeft aangetoond dat organisaties nog te veel denken en opereren vanuit de eigen collecties en collectiegegevens. Niettemin heeft het project mooie resultaten opgeleverd: een geïntegreerd databestand met begrippenkader (een ontologie) en een ontwerp voor de toegang tot de database (een demonstrator).

Cultuur in context presenteert de eindproducten van het project en de totstandkoming ervan. Daarnaast bevat de publicatie drie interviews met betrokkenen, waarin aandacht voor de verwachtingen, praktijkervaringen en ideeën en wensen voor de toekomst.

De publicatie is gratis verkrijgbaar via de Reinwardt Academie. Voor bestellingen kunt u contact opnemen met mw. Wilma Wesselink via w.wesselink@ahk.nl.

Publicatiegegevens
Cultuur in context. Erfgoeddata in nieuwe samenhang. Nancy van Asseldonk, Peter van Mensch en Harry van Vliet (red.). Amsterdam, Reinwardt Academie, 2009 (110 p.)
ISBN 978-90-9023340-6

Delen