Erfgoedarena november 2009: Digitaal erfgoed, subsidiabel of niet?

Gepubliceerd op

Eind oktober hebben zes koepelinstellingen uit de culturele en erfgoedsector bij de Kamercommissie OCW een petitie ingediend tegen de voorgenomen zware korting op de middelen voor een nationale kennisinfrastructuur. In deze editie van Erfgoedarena een discussie over het beleid dat de overheid op dit terrein zou moeten voeren.

woensdag 25 november 2009, 20.00 uur, Reinwardt Academie

Eind oktober hebben zes koepelinstellingen uit de culturele en erfgoedsector bij de Kamercommissie OCW een petitie ingediend tegen de voorgenomen zware korting op de middelen voor een nationale kennisinfrastructuur. In deze editie van Erfgoedarena een discussie over het beleid dat de overheid op dit terrein zou moeten voeren.

De overheid stuurt aan op de vorming van een 'Digitale Collectie Nederland'. Een digitale erfgoedcollectie komt pas goed tot zijn recht als relaties met andere bronnen mogelijk zijn. Hoewel Google een essentieel instrument is om het erfgoed vindbaar te maken, is er meer nodig om die relaties te kunnen leggen. Omdat het instellings- en zelfs sectoroverstijgende activiteiten betreft, waarbij de publieke rol van erfgoed voorop staat, heeft de overheid een verantwoordelijkheid bij de inrichting en uitbouw van die gemeenschappelijke digitale collectie, met name op het gebied van het stimuleren van dwarsverbanden en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke duurzame infrastructuur.

Op 27 oktober 2009 hebben Jantje Steenhuis (BRAIN) en Marco de Niet (DEN) een petitie overhandigd aan de Kamercommissie OCW. De petitie was het initiatief van zes koepelinstellingen uit de culturele en erfgoedsector en vormt een protest tegen de voorgenomen zware korting op de middelen voor een nationale kennisinfrastructuur in het erfgoed. Dankzij de 300 reacties die de afgelopen weken zijn binnengekomen, kon de petitie ondersteund worden met een flinke stapel argumenten die uit de sector is aangedragen.

In dit debat gaat het niet over de vraag of de bezuinigingen terecht zijn of niet, maar welk beleid de overheid hier zou moeten voeren. In het verleden zijn de middelen voor een belangrijk deel besteed aan digitaliseringsprojecten. Het is echter de vraag of dat nu effectief besteed geld is. Er kan ook betoogd worden, dat de overheid uitsluitend zou moeten inzetten op een goede digitale infrastructuur, waar de instellingen op kunnen aanhaken, of juist zou moeten inzetten op de bevordering van visie en deskundigheid van de instellingen over hoe te opereren in een digitaliserende samenleving.

Sprekers
Marco de Niet is directeur van Stichting DEN, het ICT-kenniscentrum voor het erfgoed. Marco heeft Nederlands en Boekgeschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hij is medeoprichter van The European Library.

Eric Kluitenberg  is mediatheoreticus, schrijver en organisator van projecten rond cultuur en technologie. Hij werkt momenteel voor De Balie, centrum voor cultuur en politiek in Amsterdam.

Voorzitter
Léontine Meijer-van Mensch is docente erfgoedtheorie en ethiek aan de Reinwardt Academie. Zij werkte als docent cultuurbehoud en museologie aan de Europa Universiteit Viadrina in Franfurt (Oder) en in diverse musea in binnen- en buitenland, o.a. in het Jüdisches Museum in Berlijn.

Overige informatie
Deelname is gratis. U dient zich wel aan te melden via de website van Erfgoed Nederland. Het debat begint om 20.00 uur in de aula van de Reinwardt Academie, inloop vanaf 19.30 uur. De avond eindigt om 22.00 uur met aansluitend een borrel.

Tijd en locatie
woensdag 25 november 2009, 20.00 uur
Reinwardt Academie
Dapperstraat 315, Amsterdam
www.reinwardtacademie.nl


De Reinwardt Academie ligt op loopafstand van treinstation Muiderpoort. Vanaf Amsterdam CS kunt u tramlijn 9 of bus 22 richting Indische Buurt nemen en uitstappen bij halte Wijttenbachstraat.

Contactpersoon:
Amber van Schagen, 020-7155842

De Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland organiseren maandelijks een erfgoedbreed debat. De debatten vinden elke derde woensdag van de maand plaats vanaf 20.00 uur in de aula van de Reinwardt Academie. Een programmacommissie met vertegenwoordigers van de Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland kiest de erfgoedbrede debatthema's. Elk debat wordt ingeleid door een spreker. Vervolgens reageren twee panelleden onder leiding van een voorzitter. Daarna is de arena aan de zaal

Delen