Afstudeerprijs StedenbouwNU voor onderzoek naar de stad

Gepubliceerd op

Op 10 februari 2010 wordt door minister Cramer (VROM) voor de eerste maal de afstudeerprijs StedenbouwNU uitgereikt. StedenbouwNU is de nieuwe prijs voor het beste afstudeerplan van een van de Nederlandse masteropleidingen Stedenbouw en Landschapsarchitectuur. Initiatiefnemer Rogier van den Berg, hoofd van de masteropleiding Stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam (AvB), hoopt met de prijs actuele ontwerpopgaven beter in beeld te krijgen. Namens de AvB zijn drie alumni genomineerd: Gert Breugem, Jaap Brouwer en Jan Maas.


StedenbouwNU wordt ondersteund door de Nederlandse masteropleidingen Stedenbouw en Landschapsarchitectuur, het Atelier Rijksbouwmeester, het ministerie van OC&W en het Innovatieprogramma Mooi Nederland van het ministerie van VROM. Minister Cramer reikt op woensdag 10 februari de eerste editie van de StedenbouwNU-prijs uit. De uitreiking gaat gepaard met een slotdebat waarin de genomineerde projecten de aanleiding vormen voor een discussie over de toekomst van de Nederlandse stad en de discipline. De winnaar van StedenbouwNU krijgt van het ministerie van VROM een opdracht ter waarde van € 20.000 binnen het Innovatieprogramma Mooi Nederland.

Genomineerde projectenAcademie van Bouwkunst
Het afstudeerplan van Jaap Brouwer, ‘Hollands Welvaren’, voorziet in subtiele ingrepen in het Hollandse vaarwegennetwerk op laag niveau, waardoor een samenhangend netwerk op hogere schaalniveaus ontstaat. Deze ‘aquapunctuur’ vervlecht het vaarwegennetwerk optimaal met de snelle laag van infrastructuur en grootstedelijke gebieden. Gert Breugem ging in zijn afstudeerproject ‘Voorbij de Green Line’ op zoek naar ruimtelijke en architectonische middelen om de culturele segregatie tussen Griekse- en Turkse Cyprioten in Nicosia op termijn weer tot elkaar te brengen. Jan Maas ontwierp een park met een dramatisch reliëf (‘Urban Wrinkle’) op de best ontsloten plek van Nederland, namelijk in de kern van de Amsterdamse Zuidas.

Reizende installatie
Van alle achttien genomineerde plannen zijn video-opnamen gemaakt. Deze opnamen worden opgenomen in een reizende installatie die eruitziet als een ‘rijdende operatietafel’. De installatie reist in 2010 een jaar langs scholen, instituten en bedrijven. De tourlocaties zullen via de website van StedenbouwNU bekend worden gemaakt. Hier zijn ook alle video-opnamen van de genomineerde plannen te zien.

De jury
De jury van StedenbouwNU bestaat uit vertegenwoordigers uit het werkveld die vanuit verschillende invalshoeken bezig zijn met de toekomst van de Nederlandse steden. In twee fasen wordt bepaald wie de winnaar wordt van de eerste StedenbouwNU-prijs. Een 'Club van 50' brengt na het bekijken van de video-opnamen de longlist van achttien projecten terug tot een shortlist van drie beste projecten. Vervolgens kiest een jury van vijf, de ‘Club van 5’, uit deze drie projecten één winnaar.

Jan Maas

Jaap Brouwer

Gert Breugem

Delen