Theo Thomassen promoveert op archieven Staten-Generaal

Gepubliceerd op

Theo Thomassen, directeur van de Reinwardt Academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, is op 16 december 2009 cum laude gepromoveerd tot doctor in de Archief- en informatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Onderwerp van Thomassens dissertatie waren de archieven van de Staten-Generaal en besluitvorming in Nederland tussen 1576 en 1796.

Theo Thomassen, directeur van de Reinwardt Academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, is op 16 december 2009 cum laude gepromoveerd tot doctor in de Archief- en informatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Onderwerp van Thomassens dissertatie waren de archieven van de Staten-Generaal en besluitvorming in Nederland tussen 1576 en 1796.

Theo Thomassen is sinds 2002 directeur van de Reinwardt Academie. Vanaf mei 2009 kreeg hij de gelegenheid om middels een studieverlof zijn proefschrift te voltooien.

Op dezelfde dag promoveerde ook Peter Horsman tot doctor in de Archief- en informatiewetenschap aan de UvA. Horsman is lid van de Kenniskring van het lectoraat Cultureel erfgoed van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Peter Sigmond, lid van de Commissie van Advies van de Reinwardt Academie, was lid van de promotiecommissie van beide promovendi.

Het UvAweb over het promotieonderzoek van Thomassen:

Hoewel ze de laatste decennia in diskrediet zijn geraakt, maken poldermodel en gedoogbeleid deel uit van de Nederlandse identiteit. Al in de zeventiende en achttiende eeuw werd de politieke cultuur gekenmerkt door een streven naar consensus en de neiging om inbreuken op formele regels oogluikend toe te staan als daarmee onoplosbare conflicten konden worden vermeden.

In de Staten-Generaal hadden de zeven verenigde provincies niet allemaal evenveel in te brengen, maar de stem van de een woog formeel niet zwaarder dan de stem van de ander. Dat vergde veel overleg, overredingskracht en stuurmanskunst. Besluitvorming was evenwichtskunst, temeer doordat over staatszaken ook op het provinciale en lokale niveau werd meebeslist.

Het belangrijkste dat van de besluitvorming van de Staten-Generaal is overgebleven zijn hun archieven. Theo Thomassen beschreef de ontwikkeling van de archieven van de Staten-Generaal. Ook onderzocht hij wat die archieven afbeelden en wat ze verbergen.

Elfhonderd meter papier in het Nationaal Archief in Den Haag documenteren de besluiten van de Staten-Generaal tussen het begin van de Nederlandse Opstand en de Bataafse Revolutie, besluiten die het lot hebben bepaald van individuele burgers, maar ook van andere landen en volken in de destijds bekende wereld. Doordat ze in de loop van de eeuwen herhaaldelijk van samenstelling zijn veranderd en herordend, documenteren ze bovendien de tijdgebonden opvattingen van opeenvolgende generaties griffiers en archivarissen.

Delen