Erfgoedarena februari 2010: Illegale kunsthandel en het UNESCO-verdrag.

Gepubliceerd op

Diefstal en smokkel van kunst en antiquiteiten is vooral een bedreiging voor landen die nauwelijks in staat of bereid zijn het goed te beschermen. Hoe gaat Nederland om met ‘verdacht’ erfgoed dat ons land binnen komt? Recentelijk gaf minister Plasterk een kleitablet (2050 voor Chr.) terug aan Irak. Is dat een nieuwe trend? Zijn de erfgoedprofessional, de veilinghouder én de burger zich bewust van de verdragen rondom verdacht erfgoed?

woensdag 17 februari 2010, 20.00 uur, Reinwardt Academie

Diefstal en smokkel van kunst en antiquiteiten is vooral een bedreiging voor landen die nauwelijks in staat of bereid zijn het goed te beschermen. Hoe gaat Nederland om met ‘verdacht’ erfgoed dat ons land binnen komt? Biedt het vorig jaar in werking getreden Uitvoeringsverdrag UNESCO 1970 een oplossing? Recentelijk gaf minister Plasterk een kleitablet (2050 v. Chr.) terug aan Irak. Is dat een nieuwe trend? Het object werd door de politie gevonden op de Nederlandse veilingsite Marktplaats.nl. Zijn de erfgoedprofessional, de veilinghouder én de burger zich wel bewust van deze verdragen?

Sprekers
Jos van Beurden is onderzoeksjournalist op het gebied van de bescherming van cultureel erfgoed en de illegale kunsthandel. Momenteel werkt hij aan een boek over kunstroof in kwetsbare landen. www.josvanbeurden.nl

Marja van Heese is kunsthistoricus (Universiteit Leiden). Sinds 1994 is ze inspecteur bij wat nu heet de sector Collecties & Archieven van de Erfgoedinspectie, een onafhankelijke dienst binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag. De Erfgoedinspectie is onder meer belast met het toezicht op het behoud en beheer van monumenten, archieven, archeologische opgravingen en roerend cultureel erfgoed. Binnen de Erfgoedinspectie is Marja van Heese verantwoordelijk voor de Europese en mondiale regelgeving op het gebied van de bescherming van cultuurgoederen. Ze heeft een speciale belangstelling voor handel in cultuurgoederen met een onrechtmatige herkomst.

Steph Scholten is sinds 2009 directeur van UvA Erfgoed. Daarvoor werkte hij 7 jaar bij het Rijksmuseum van Oudheden, waar hij onder meer het project ‘Verboden te verzamelen?’ organiseerde (2007). Hij was betrokken bij diverse zaken waarbij erfgoed werd teruggegeven.

Voorzitter
Léontine Meijer-van Mensch is docente erfgoedtheorie en ethiek aan de Reinwardt Academie. Zij werkte als docent cultuurbehoud en museologie aan de Europa Universiteit Viadrina in Frankfurt (Oder) en in diverse musea in binnen- en buitenland, o.a. in het Jüdisches Museum in Berlijn.

Tijd en locatie
Woensdag 17 februari 2010. Het debat begint om 20.00 uur in de aula van de Reinwardt Academie, inloop vanaf 19.30 uur. De avond eindigt om 22.00 uur met aansluitend een borrel. Deelname is gratis. U dient zich wel aan te melden via de website van Erfgoed Nederland. Inschrijven voor 17 februari 2010.

Route
De Reinwardt Academie ligt op loopafstand van treinstation Muiderpoort. Vanaf Amsterdam CS kunt u tramlijn 9 of bus 22 richting Indische Buurt nemen en uitstappen bij halte Wijttenbachstraat.

Contactpersoon
Caroline Karreman, 020-71655842
http://www.erfgoednederland.nl/

De Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland organiseren maandelijks een erfgoedbreed debat. De debatten vinden elke derde woensdag van de maand plaats vanaf 20.00 uur in de aula van de Reinwardt Academie. Een programmacommissie met vertegenwoordigers van de Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland kiest de erfgoedbrede debatthema´s. Elke debat wordt ingeleid door een spreker. Vervolgens reageren twee panelleden onder leiding van een voorzitter. Daarna is de arena aan de zaal.

Delen