Nieuwe publicatiereeks Academie van Bouwkunst

Gepubliceerd op

Dit kwartaal verschijnt de eerste aflevering in de nieuwe publicatiereeks van de Academie van Bouwkunst. De titel van de reeks is Amsterdam Academy of Architecture: Research - Reflections - Projects. De nieuwe reeks toont niet alleen de neerslag van het onderwijs aan de Academie, maar ook ontwerpers en onderzoekers uit de beroepspraktijk leveren bijdragen over onderzoek, fascinaties, actuele vragen en opgaven die voortkomen uit de eigen praktijk of het onderwijs.


In de twee delen die nu verschijnen wordt teruggekeken op het studiejaar 2008-2009, waarin onder meer het eeuwfeest werd gevierd. In de eerste bundel uit de reeks, Re-inventing the Amsterdam Academy of Architecture, reflecteren onder anderen Maaike Behm, Herman Hertzberger, Jord den Hollander en Maurits de Hoog op de waaier aan projecten, tentoonstellingen en andere activiteiten die werden georganiseerd.

In de tweede bundel met de titel Graduation Projects staat het afstudeerwerk centraal van eenentwintig studenten die onlangs zijn afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst. Het inleidende essay is verzorgd door visiting critic Floris Alkemade.
 
In de komende delen die in het nieuwe studiejaar verschijnen wordt onder meer teruggeblikt op het internationale project Streetworks, dat georganiseerd werd door lector Design in Urbanism Henk Hartzema. Daarnaast is Artist in Residence Jeroen Kooijmans uitgenodigd een publicatie te verzorgen. Verder treden architect Ruurd Roorda en ingenieur Ed van Hinten op als auteurs van een uitgave over het thema duurzaamheid. 
 
De vormgeving van de boeken wordt verzorgd door Sander Boon. Hij is onder meer grafisch vormgever van het Atelier Rijksbouwmeester en kreeg recent de eervolle opdracht om de catalogus bij de jubileumtentoonstelling 'Het Best Verzorgde Boek' te maken.  Uitgever van de serie is Architectura & Natura Publishers te Amsterdam. Deze gespecialiseerde uitgeverij heeft een prachtig fonds met veel titels op het gebied van ruimtelijke ontwerp disciplines. 

Delen