Teus Eenkhoorn nieuwe directeur Reinwardt Academie

Gepubliceerd op

Het bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft Teus Eenkhoorn, thans verbonden aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen, benoemd tot directeur van de Reinwardt Academie. Hij volgt per 1 augustus 2010 Theo Thomassen op, die per 1 februari jl. benoemd is tot hoogleraar Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Het bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft Teus Eenkhoorn, thans verbonden aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen, benoemd tot directeur van de Reinwardt Academie. Hij volgt per 1 augustus 2010 Theo Thomassen op, die per 1 februari 2010 jl. benoemd is tot hoogleraar Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Eenkhoorn (1962) is sinds 2001 werkzaam bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen en is daar verantwoordelijk voor financiën, planning & control en bestuurlijke informatie. Eenkhoorn was betrokken bij diverse organisatiebrede trajecten, zoals de herstructurering van het instituut en de bouw van een nieuwe theaterzaal. Uit hoofde van zijn functie binnen het KIT bekleedde hij tevens een aantal bestuursfuncties, onder andere bij het KIT Hotel en het collectiefonds.

Eenkhoorn studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte hij in verschillende functies bij de GG&GD en de Gemeente Haarlemmermeer. Vanaf 1998 was hij manager Financiën, Facilitaire diensten en Automatisering bij Teleac/NOT. Eenkhoorn is lid van diverse besturen, waaronder World Granny, Press Now en Radio Zamaneh.

Reinwardt Academie
De Reinwardt Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, is met de bachelor Cultureel erfgoed de enige instelling in Nederland die studenten op hbo-niveau opleidt tot allround erfgoedprofessionals. Daarnaast biedt de academie de internationaal georiënteerde master Museology, een Engelstalige opleiding van anderhalf jaar voor studenten die leidinggevende en beleidsmakende functies in musea en erfgoedinstellingen ambiëren. De sterke relatie met het werkveld van het cultureel erfgoed is kenmerkend voor de academie: ontwikkelingen in het veld vormen de motor voor de ontwikkelingen in het onderwijs, dat plaatsvindt in nauw overleg met de beroepsorganisaties op nationaal en internationaal niveau. Er is intensief contact met veel musea en andere erfgoedinstellingen in het kader van stages, excursies en afstudeerprojecten.

Op dit moment wordt de Reinwardt Academie geleid door interim-directeur Gert Loomeijer. Hij zal deze functie blijven vervullen tot Eenkhoorn aantreedt.

Delen