Het per-ongelukke goed proberen te doen

Gepubliceerd op

Op donderdag 17 juni 2010 worden de resultaten van het onderzoek van Marike Hoekstra naar de rol van de kunstenaar in het creatieve proces van kinderen gepresenteerd, in opdracht van het lectoraat Kunst- en Cultuureducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, het Centrum voor Beeldende Kunst en de stichting Toeval Gezocht.

In het onderzoek komen vragen aan de orde naar de overeenkomsten tussen creatieve strategieƫn van kunstenaars en kinderen en naar het beeld dat kunstenaars en leerkrachten hebben van de creatieve vermogens van kinderen. Om die vragen te beantwoorden voerde Marike Hoekstra gesprekken met kunstenaars en leerkrachten en deed ze nauwkeurige observaties naar de interacties tussen kinderen en kunstenaars tijdens het project Atelier in School.

Download de publicatie (pdf)

Programma
15.30 Ontvangst
15.45 Inleiding door Vera Merx, hoofd Educatie Centrum voor Beeldende Kunst
15.55 Presentatie Marike Hoekstra
16.20 Reactie Mirjam van Tilburg, kunstenaar en docent en Peter Bergen, directeur OBS de Wilgenstam
17.00 Overhandiging publicatie
17.10 Afsluiting en catering door Lof der Zoetheid

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via educatie@cbk.rotterdam.nl of via tel 010- 2092162.

Meer informatie
www.ahk.nl/lectoraten/kunst-en-cultuureducatie

www.marikehoekstra.nl

www.toevalgezocht.nl

Delen