Eerste deel verschenen in nieuwe publicatiereeks

Gepubliceerd op

De Academie van Bouwkunst Amsterdam is een nieuwe reeks publicaties gestart met de titel 'Amsterdam Academy of Architecture: Research - Reflections - Projects'. In elk deel wordt door gerenommeerde ontwerpers en onderzoekers gereflecteerd op de actualiteit in het vakdebat en actuele opgaven binnen de verschillende ontwerpdisciplines. In het eerste deel, 'Re-inventing the Academy', wordt teruggekeken op de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van de Academie van Bouwkunst Amsterdam.


In het eerste deel van de reeks Katernen ASL, ‘Reinventing the Academy’, wordt teruggekeken op de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van de Academie van Bouwkunst. In verschillende bijdragen van onder andere Maurits de Hoog, Herman Hertzberger, Maaike Behm en Wim van den Bergh wordt gereflecteerd op verleden, heden en toekomst van de opleiding en het concurrent studiemodel waarin onderwijs en praktijk samengaan.

In het tweede deel staan de afstudeerprojecten centraal uit het studiejaar 2008-2009. De projecten van eenentwintig masterstudenten Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur worden ingeleid door architect Floris Alkemade. Ook Machiel Spaan, Rogier van den Berg en Marieke Timmermans reflecteren als hoofden van de opleidingen aan de Academie van Bouwkunst op de afstudeerprojecten.

Het derde deel is geheel gewijd aan het onderzoeksproject StreetWorks van lector Design in Urbanism Henk Hartzema. Dit project richt zich op de bindende functie en de gelaagde stedelijke werkelijkheid van de stadsstraat in Europa. Het is een studie naar de betekenis van de lineaire ruimte, de oriëntatie binnen de stad en de rol van architectuur binnen een stedelijke context. In deze bundel staan bijdragen van onder andere Joan Busquets, Luca Molinari, Ton Schaap en Rogier van den Berg (verwacht in november 2010).

In 2011 worden ten minste vier afleveringen in deze serie verwacht. De reeks staat onder redactie van Aart Oxenaar, Machiel Spaan en Klaas de Jong en wordt uitgegeven door Architecture & Natura Press. Alle publicaties zijn Engelstalig. De publicaties zijn verkrijgbaar bij de betere boekhandel en bij de bibliotheek van de Academie van Bouwkunst. Studenten betalen bij de Academie van Bouwkunst € 17,50 (winkelprijs € 19,50).

Delen