Bridget Kievits benoemd tot lid College van Bestuur

Bridget Kievits (foto: Bob Bronshoff)

Gepubliceerd op

De Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft Bridget Kievits per 1 oktober 2010 benoemd tot lid van het College van Bestuur van de AHK. Kievits is sinds oktober 2008 werkzaam als secretaris van het CvB. De Raad van Toezicht heeft op advies van collegevoorzitter Olchert Brouwer besloten het College uit te breiden met een tweede lid.

 

Met de benoeming van een tweede lid beoogt de Raad van Toezicht de continuïteit van het bestuur te garanderen. Dat is van groot belang onder andere met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, in het voetspoor van het recente advies van de Commissie-Dijkgraaf over de vernieuwing van het hoger kunstonderwijs.

Als secretaris van de AHK is Bridget Kievits momenteel verantwoordelijk voor de voorbereiding van en het toezicht op de uitvoering van collegebesluiten. Tevens stuurt zij de stafafdelingen die belast zijn met bestuurlijke en onderwijskundige zaken aan, en coördineert zij het onderzoeksbeleid, het faculteitsoverstijgend onderwijs en de lectoraten.

Bridget Kievits was sinds 2004 hoofd onderwijs en directielid van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daarvoor was zij werkzaam bij De Nederlandse Opera als zakelijk leider van het koor en als projectleider van onder andere de beleidsplannen van De Nederlandse Opera en Het Muziektheater voor de kunstenplanperiode 2005-2008.

Delen