Erfgoedarena september 2010: Herbestemmen tot welke prijs?

Gepubliceerd op

Fabriekshallen, kantoren, leegstaande kerken - moeten we deze monumenten restaureren, bewust laten vervallen, slopen of toch een (vaak kostbare) herbestemming geven? In deze Erfgoedarena spreken drie gastsprekers over de uiteenlopende gevolgen, kansen en dilemma’s van herbestemming van monumenten.

woensdag 22 september 2010, 20.00 uur, Reinwardt Academie
Herbestemmen tot welke prijs? Over de voorwaarden voor succesvolle herontwikkeling van monumentenHerontwikkeling van monumenten is veelal kostbaar en ingrijpend, terwijl in tijden van crisis budget voor grootschalige nieuwbouwprojecten vaak ontbreekt. De urgentie voor gezamenlijke reflectie op leegstand neemt toe. Maar wie bepaalt de nieuwe invulling van lege gebouwen en heeft de regie: de gemeente, de projectontwikkelaar, ondernemers of de burger? Wat als (politiek) draagvlak, de financiële middelen of een grotere visie ontbreken?

Sprekers

Esther Agricola
Directeur Bureau Monumenten & Archeologie Gemeente Amsterdam

Sander Gelinck
Projectmanager SBR, directeur Id&DN

Marjorie Verhoek
Beleidsadviseur Monumentenzorg Gemeente Zaanstad

Publicatie
Op deze debatavond komt tevens de nieuwe publicatie Toekomstig erfgoed, een cultureel ruimtelijke opgave beschikbaar. Hierin schetst Astrid Aarsen in opdracht van Erfgoed Nederland een beeld van de wereld na het Belvederetijdperk. Met bijdragen van o.a. Ole Bouman (NAi) en Pieter Siebinga (Nationaal Restauratiefonds).

Voorzitter
Het debat vindt plaats onder leiding van Léontine Meijer-van Mensch, docente Erfgoedtheorie aan de Reinwardt Academie en Astrid Weij, programmamanager bij Erfgoed Nederland.

Overige informatie
Het debat begint om 20.00 uur in de aula van de Reinwardt Academie, inloop vanaf 19.30 uur. De avond eindigt om 22.00 uur met aansluitend een borrel. Deelname is gratis. U dient zich wel aan te melden via de website van Erfgoed Nederland.

Tijd en Locatie
woensdag 22 september 2010, 20.00 uur
Reinwardt Academie
Dapperstraat 315, Amsterdam
wwww.reinwardtacademie.nl

De Reinwardt Academie ligt op loopafstand van treinstation Muiderpoort. Vanaf Amsterdam CS kunt u tramlijn 9 of bus 22 richting Indische Buurt nemen en uitstappen bij halte Wijttenbachstraat.

De Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland organiseren maandelijks een erfgoedbreed debat. De debatten vinden elke derde woensdag van de maand plaats vanaf 20.00 uur in de aula van de Reinwardt Academie. Een programmacommissie met vertegenwoordigers van de Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland kiest de erfgoedbrede debatthema's. Elk debat wordt ingeleid door een spreker. Vervolgens reageren twee panelleden onder leiding van een voorzitter. Daarna is de arena aan de zaal.

Delen