Capita Selecta 'Urban Infrastructure': Marcel Smets

Gepubliceerd op

Op donderdag 11 november 2010 houdt Marcel Smets (hoogleraar aan het departement stedenbouw en architectuur Katholieke Universiteit Leuven en voormalig Vlaams Rijksbouwmeester) de derde lezing van de Capita Selecta-reeks ‘Urban Infrastructure’.


Marcel Smets (1947) studeerde af als ingenieur-architect aan de Universiteit Gent en als bouwkundig ingenieur, richting Stedenbouw, aan de TU Delft. In 1976 promo-veerde hij aan de Katholieke Universiteit Leuven met een proefschrift over de geschiedenis van de Belgische volkswoningbouw. In 1985 organiseerde hij de tentoonstelling Resurgam - De Belgische wederopbouw na 1914. Smets staat aan het hoofd van het Projectteam Stadsontwerp, een aan de Leuvense universiteit verbonden ontwerpbureau waarmee hij onder meer stedelijke projecten ontwikkelde voor Hoeilaart, het oude havengebied van Rouen en (in samenwerking met Manuel de Solà-Morales) het Leuvense stationsgebied. In 2002 werd Smets benoemd tot Vlaams Rijksbouwmeester.

Tijdstip en locatie
De Capita Selecta-lezingen zijn openbaar en vinden plaats op donderdagavond, aanvang 20.00 uur, in de Hoge Zaal van de Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 213, 1011 PG te Amsterdam. De voertaal is Engels. Toegang is gratis.

Urban Infrastructure
De reeks Capita Selecta ‘Urban Infrastructure’ wordt gecoördineerd door Rogier van den Berg, hoofd van de masteropleiding Stedenbouw aan de Academie van Bouw-kunst. In november en december volgen nog twee afleveringen: het duo Alfredo Brillembourg en Hubert Klumpner (25 november) en Arturo Ardila-Gómez (2 december).

Links
Programma Capita Selecta 2010-2011

Delen