Folkert Haanstra herbenoemd als bijzonder hoogleraar

Gepubliceerd op

Lector Kunst- en cultuureducatie Folkert Haanstra is tot 2016 herbenoemd als bijzonder hoogleraar aan de leerstoel Cultuureducatie en Cultuurparticipatie van de Universiteit Utrecht. De leerstoel is gericht op het geven van onderwijs en het bevorderen van de wetenschappelijke belangstelling voor cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Lector Kunst- en cultuureducatie Folkert Haanstra is tot 2016 herbenoemd als bijzonder hoogleraar aan de leerstoel Cultuureducatie en Cultuurparticipatie van de Universiteit Utrecht. De leerstoel is gericht op het geven van onderwijs en het bevorderen van de wetenschappelijke belangstelling voor cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Cultuureducatie en cultuurparticipatie staan in de belangstelling vanuit verschillende gezichtspunten. Het overheidsbeleid is gericht op de vergroting van deelname aan cultuur en streeft er naar dat elke Nederlander gebruik kan maken van goede voorzieningen op het gebied van kunst- en cultuurbeoefening: op school, rondom school en daarbuiten.

Het onderwijs zoekt naar geschikte vormen en methoden om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Ook in de culturele wereld zijn vragen van programmering, kunstbeleid en kunstmanagement actueel. Bij de beantwoording van deze vragen verbindt de leerstoel geesteswetenschappelijke benaderingen met sociaal-wetenschappelijke benaderingen.

Onderwijs
Haanstra verzorgt aan de Universiteit Utrecht het keuzevak Cultuurparticipatie en Cultuureducatie voor studenten in de minor Kunstbeleid en -management, met als doel inzicht te verwerven in de stand van de wetenschappelijke theorievorming en onderzoeksresultaten met betrekking tot cultuurparticipatie en cultuureducatie. Daarnaast verzorgt hij gastcolleges en begeleidt hij leeronderzoek, stages, afstudeer- en promotieonderzoek

Onderzoek
Tot de onderzoekstaken behoren het verrichten en doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van cultuureducatie en cultuurparticipatie, in het bijzonder naar de relaties tussen cultuureducatie en onderwijs, amateurkunst en professionele kunstbeoefening en het verder uitbouwen van de infrastructuur voor onderzoek naar cultuureducatie, het opzetten en meewerken aan Utrechtse en landelijke netwerken van kunst- en cultuuronderzoekers, het verwerven van fondsen voor onderzoek en het openbaar maken van de resultaten voor nationale en internationale wetenschappelijke fora. 

De leerstoel maakt deel uit van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht en is in 2011 verlengd tot 2016. Folkert Haanstra is herbenoemd als hoogleraar voor deze periode.

Haanstra is sinds 2002 als lector verbonden aan het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het lectoraat richt zich op de thema's diversiteit en kunsteducatie, interdisciplinaire kunsteducatie en authentieke kunsteducatie.

Meer informatie
Over de leerstoel cultuureducatie en cultuurparticipatie op Cultuurnetwerk.nl

Lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Delen