Lectoraat verzorgt workshop bij symposium met Richard Sennett over het maken in de kunsten

Gepubliceerd op

'Doing Diderot: New views on making in the arts' is een symposium over de hernieuwde belangstelling voor het maken in de kunsten georganiseerd door de kunstlectoraten. In het gratis publiek toegankelijke symposium geeft socioloog Richard Sennett een lezing over de herwaardering van het vakmanschap. De lezing wordt ingeleid door filosoof Thijs Lijster en kunstenares Hedwig Houben.

Doing Diderot: New views on making in the arts is een symposium over de hernieuwde belangstelling voor het maken in de kunsten georganiseerd door de kunstlectoraten. In het gratis publiek toegankelijke symposium geeft socioloog Richard Sennett een lezing over de herwaardering van het vakmanschap. De lezing wordt ingeleid door filosoof Thijs Lijster en kunstenares Hedwig Houben.

Het symposium vindt plaats op 20 april 2011 in Arnhem. In het ochtendprogramma zijn er een aantal besloten workshops en ateliers voor en door kunstlectoraten. Het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten draagt bij met de workshop 'Doing (dance) documents'. Hierin staan nieuwe praktijken en digitale instrumenten voor de documentatie en de overdracht van dans en choreografie centraal. De workshop wordt door een viertal, aan de Theaterschool verbonden dansonderzoekers gegeven: Maria Ines Villasmil, Vivianne Rodrigues, John Taylor en Bertha Bermudez.

Aanleiding symposium
Met de introductie van lectoraten gaat er veel veranderen in het kunstonderwijs. Niet langer zijn kunstvakscholen uitsluitend onderwijsinstellingen; het doen van onderzoek krijgt ook steeds meer aandacht. Het belang van dit onderzoek vloeit onder meer voort uit veranderingen in de kunstpraktijk. Voor de inrichting van het kunstonderwijs heeft dit zowel inhoudelijke als praktische gevolgen. De kunstlectoraten spelen – idealiter – een sleutelrol bij het realiseren van onderwijs­vernieuwing. Om deze rol te kunnen spelen, is het nodig onszelf voortdurend te ondervragen over de rol en betekenis van zowel onderzoek als theorie in het kunstvakonderwijs.

Over Richard Sennett
De theorie die Richard Sennett beschrijft in het boek De ambachtsman. De mens als maker (2008), vormt het uitgangspunt van de dag. Hierin roept Sennett op tot een herwaardering van het vakmanschap. Hij refereert daarbij aan Diderots beroemde Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonnée de l’art et métiers, waarin het maakproces van de vakman in tekst en beeld centraal staat. Sennett onderzoekt het verband tussen hoofd en handen, tussen denken en doen. Elke vaardigheid veronderstelt volgens hem zowel lichamelijke oefening als verbeeldingskracht. Richard Sennett schrijft over de stad, de arbeid en de cultuur. Hij geeft les in sociologie aan de New York University en aan de London School of Economics. Voorafgaand aan de lezing van Richard Sennett is een inleiding op zijn werk en ideeën door Thijs Lijster (filosoof R.U.G.) en Hedwig Houben (beeldend kunstenares).

Thijs Lijster
Thijs Lijster is als filosoof verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij zich bezig houdt met de vraag naar de maatschappelijke functie van kunst. Met zijn essay 'De Grote Vlucht Inwaarts - Herkomst en Betekenis van Hedendaags Design' (in: De Groene Amsterdammer, 15-12-2010) werd hij winnaar van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2010. Lijster publiceert in diverse bladen, waaronder Krisis - Tijdschrift voor Empirische Filosofie, De Groene Amsterdammer en NRC Next.

Hedwig Houben
Hedwig Houben is beeldend kunstenares. Ze neemt momenteel deel aan de groepsexpositie ‘Making is Thinking’ in Witte de With. Deze tentoonstelling refereert aan Sennetts motto ‘Maken is denken’ de basis voor zijn boek The Craftsman (2008).

Hedwig Houben gebruikt de analyse van haar eigen maakproces als uitgangspunt voor haar werk. Deze analyses resulteren in performances, lezingen, publieke interventies, sculpturen of video’s. Tijdens de inleiding geeft zij een presentatie over haar werk.

Besloten ochtendprogramma
10.30-13.00 Het ochtendprogramma van de conferentie bestaat uit ateliers of workshops die een onderwerp met betrekking tot het maakproces in de kunst uitwerken/tonen/uitdrukken. Dit gedeelte is besloten.

Publiek programma
Inleidend voorprogramma: Thijs Lijster en Hedwig Houben - voertaal Nederlands
11.30 uur – 13.00 uur
Locatie: ArtEZ Auditorium, Oude Kraan 26 Arnhem
Entree: gratis toegankelijk.
Aanmelden verplicht

Hoofdprogramma - voertaal Engels
14.00 uur – 18.00 uur
Locatie: Luxor Live, Willemsplein 10, Arnhem
Entree: gratis toegankelijk; N
NB: gereserveerde kaarten dienen uiterlijk vóór 13.45 te worden opgehaald.
14.00-15.00: lezing Richard Sennett
15.00-15.30: discussie
15.30-16.00: pauze
16.00-17.30: ‘dialogues with Diderot’: 6 essays van 5 minuten door gastsprekers uit verschillende kunstdisciplines over het de vraag wat de theorieën van Sennett voor  kunsteducatie betekenen.

Aanmelden
Voor het totale programma (inleiding en lezing) kunt u vóór 1 april reserveren via dacapo@artez.nl.
Uiterlijk 6 april krijgt u bericht óf een plaats beschikbaar is, en of het in dat geval gaat om zitplaats in de zaal of een plaats waar de lezing via live stream te volgen is.

Meer informatie

http://doingdiderot.blogspot.com
 
Credits
Doing Diderot: New views on making in the arts wordt georganiseerd door de lectoraten Theorie in de Kunsten (ArtEZ), Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (Hogeschool Zuyd), Artistry (Conservatorium Den Haag) en het LOK (landelijk Overleg Kunstlectoren), in samenwerking dAcapo studium generale van ArtEZ.

Delen