Museum Lambert van Meerten verandert in een stagelab voor Reinwardt-studenten

Gepubliceerd op

Erfgoed Delft e.o. heeft jonge erfgoedprofessionals van de Reinwardt Academie een stagelab ter beschikking gesteld in de vorm van het museum Lambert van Meerten. De studenten zullen de tentoonstellingen, het collectiebeheer en de communicatie en marketing een nieuwe impuls geven.

 

De start van de samenwerking valt samen met het moment dat Museum Lambert van Meerten voor langere tijd haar deuren sluit. Uit onderzoek is gebleken dat de bouwkundige staat van het ruim 120 jaar oude pand aan de Oude Delft goed is. De koepel dient echter gerestaureerd te worden. Erik de Groot, directeur Erfgoed Delft e.o.: ‘Restauratie van de koepel kan alleen plaatsvinden in een gesloten museum. Als we dan toch dicht moeten, ontstaat een ideale gelegenheid om het museale concept van Lambert van Meerten onder de loep te nemen. Bovendien zit Erfgoed Delft e.o. in een proces van verzelfstandiging. In een dergelijk traject is het altijd goed jezelf weer eens af te vragen: doen we nog wel de goede dingen, en doen we de dingen nog wel goed? De aanwezigheid van creatieve, deskundige studenten van de Reinwardt Academie zal ons hier zeker bij helpen.’

Ook voor de Reinwardt Academie is de samenwerking met Delft bijzonder: ‘Alle betrokkenen hebben baat bij een dergelijke samenwerking’, alsdus Teus Eenkhoorn, directeur van de Reinwardt Academie. ‘Voor zowel studenten als de academie biedt een meerjarenproject als dit veel mogelijkheden. Naast de kans om onze actuele kennis direct in te zetten voor kleinere en grotere projecten die daadwerkelijk gerealiseerd worden, ervaren we medeverantwoordelijkheid voor de verschillende vormen van onderzoek, de implementatie daarvan en het bestendigen van een eindsituatie. Kortom, een zeer bijzondere en unieke leerervaring."

De Reinwardt Academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten biedt een vierjarige bacheloropleiding Cultureel erfgoed en een internationale masteropleiding Museologie van 18 maanden.

Het moment van de heropening voor het publiek van het museum Lambert van Meerten is nog niet bekend. De bouwwerkzaamheden zullen eind mei klaar zijn.

Meer informatie
www.erfgoed-delft.nl
http://www.lambertvanmeerten-delft.nl
bachelor Cultureel erfgoed
master of Museology

Delen