Capita Selecta met Elena Barthel (The Rural Studio)

Gepubliceerd op

Op 19 mei is professor Elena Barthel gastspreker in de reeks Capita Selecta 'The Hand of the Maker'. Elena Barthel geeft leiding aan de Rural Studio Farm, een van de nieuwste projecten van de Rural Studio, verbonden aan Auburn University in Alabama.


In de Rural Studio Farm werken architectuurstudenten samen met bewoners van de zogenoemde Black Belt in Alabama aan het bouwen van huizen en gebouwen in hun woon- en werkomgeving. Het ontwerponderwijs van de studio volgt een aantal ethische principes die bij studenten (als toekomstige architecten) een dispositie van sociale verantwoordelijkheid, duurzaamheid en het streven naar een betere kwaliteit van leven moet aankweken. Tijdens hun studie werken studenten aan verschillende projecten - waaronder het bouwen van een woonhuis - die een duidelijk sociaal raakvlak hebben. De Rural Studio werd opgericht in 1993 door de architecten Samuel Mockbee en D.K. Ruth.

The Hand of the Maker
In deze lezingenreeks spreken zes kunstenaars en architecten over vakmanschap en hun passie voor een bepaald materiaal. Op donderdag 26 mei vindt de laatste lezing van deze reeks plaats, met Peter Fattinger van de Design Build Studio Vienna.

Tijstip en locatie
De Capita Selecta-lezingen zijn openbaar en vinden plaats op donderdagavond, aanvang 20.00 uur. Locatie: Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 213, 1011 PG te Amsterdam. De voertaal is Engels. Toegang gratis. Reserveren is niet mogelijk.

Delen