Hester Dibbits en Riemer Knoop nieuwe lectoren Cultureel erfgoed

Gepubliceerd op

Het College van Bestuur van de AHK heeft dr. Hester Dibbits en dr. Riemer Knoop per augustus 2011 benoemd tot lector Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie. Het duo volgt dr. Peter van Mensch op, die met pensioen gaat. De Reinwardt Academie kiest voor een duo-aanstelling om zich verder te ontwikkelen tot een toonaangevend (inter)nationaal kenniscentrum op het gebied van erfgoed, waarin onderwijs, onderzoek en cultureel ondernemerschap samenkomen en elkaar versterken.

 

Hester Dibbits zal zich gedurende vier dagen per week gaan richten op het verbinden van erfgoedtheorie met de dagelijkse praktijk in het werkveld. Daarbij zal de focus liggen op het verzamelen, toetsen en doorgeven van kennis en vaardigheden aan (toekomstige) erfgoedprofessionals op het terrein van materiële en immateriële cultuur in musea en andere erfgoedinstellingen. Dibbits wordt tevens inhoudelijk leider van de Master of Museology en lid van het managementteam. Momenteel is zij als senior onderzoeker verbonden aan de vakgroep Etnologie van het Meertens instituut, en als hoofdconservator bij het Nederlands Openluchtmuseum. Zij begeleidt regelmatig promovendi als co-promotor.

Riemer Knoop heeft een brede professionele achtergrond op het gebied van archeologie, monumentenzorg, musea en erfgoed door functies bij onder andere het Rijksmuseum van Oudheden, de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1998 biedt hij met zijn adviesbureau Gordion culturele opdrachtgevers maatwerk in vraagstukken op het gebied van beleidsontwikkeling, communicatie en strategie. Vanuit zijn ervaring met kentheoretische, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken uit zijn eigen adviespraktijk zal hij in het lectoraat vooral reflecteren op de dynamiek waarin erfgoed ontstaat. Knoop zal anderhalve dag per week aan het lectoraat verbonden zijn.

Het lectoraat Cultureel erfgoed is een van de acht lectoraten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Een belangrijke doelstelling van alle lectoraten is om studenten en medewerkers, maar ook collega's in het werkveld uitdagende en innovatieve mogelijkheden te bieden tot kennisontwikkeling en samenwerking. De invulling hiervan voor het lectoraat Cultureel erfgoed zullen Dibbits en Knoop de komende maanden vormgeven in overleg met de collega's van de Reinwardt Academie en de Kenniskring van het lectoraat. Belangrijke pijlers zijn in ieder geval de masteropleiding, de debatreeks Erfgoedarena en structurele contacten met externe partners.

Hester Dibbits

Riemer Knoop

Delen