AHK tegen bezuinigingen op kunst en cultuur

Bron: www.kunsten92.nl

Bron: <a href="http://www.kunsten92.nl" target="blank">www.kunsten92.nl</a>

Gepubliceerd op

De Nederlandse kunstwereld bevindt zich in zwaar weer. Hoewel de aangekondigde bezuinigingen op cultuur de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten als onderwijsinstelling niet direct treffen, maken veel medewerkers, (aankomende) studenten en het publiek van onze activiteiten zich zorgen over de toekomst. Ook binnen de muren van de AHK wordt het debat over de cultuurbezuinigingen daarom gevoerd.

 

Onlangs bracht de Raad voor Cultuur zijn advies uit. Op 10 juni 2011 presenteerde staatssecretaris Halbe Zijlstra zijn visie op de wijze waarop de bezuinigingsopdracht van in totaal 200 miljoen euro dient te worden ingevuld. Deze bezuiniging komt bovenop de eerder aangekondigde verhoging van de btw op toegangskaartjes van 6% naar 19%. Op 27 juni 2011 debatteert de Tweede Kamer over de voorstellen van Zijlstra.

Of nu wordt gekozen voor de route van de Raad voor Cultuur, voor die van de staatssecretaris of voor een alternatief, uiteindelijk telt deze operatie alleen maar verliezers. Dat komt doordat de bezuinigingen buitenproportioneel hoog zijn: met een bezuiniging van ruim 30% op het rijksbudget voor cultuur treft het kabinet de cultuursector veel harder dan andere sectoren. Dat leidt ertoe dat veel instellingen en initiatieven er straks niet meer zullen zijn, terwijl hun kwaliteit niet ter discussie staat. Er is geen inhoudelijke reden voor deze kaalslag. Het culturele leven in Amsterdam en in de rest van Nederland wordt uitgehold. De bezuiniging vindt puur op financiële gronden plaats. De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is daar tegen.

Door de inzet van onze faciliteiten, onze mensen en onze creativiteit dragen wij bij aan de verdediging van de culturele sector. Dat deden we in de actie 'Nederland Schreeuwt om Cultuur' en dat blijven we doen - overal waar het passend en noodzakelijk is. Onze steun geldt overigens niet alleen de gesubsidieerde sector: de verhoging van het btw-tarief treft immers iedereen en levert veel schade op in het hele veld. Wij staan voor het behoud van een bruisend cultureel leven, met al onze medewerkers, studenten en alumni!

Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur
Bridget Kievits, lid College van Bestuurzie ook:
AHK schreeuwt om cultuur

Delen