Reductie instroom bachelors bepleit in sectorplan kunstonderwijs

Gepubliceerd op

In het sectorplan kunstonderwijs Focus op toptalent, dat de AHK op 7 juli samen met de andere kunstvakopleidingen aan staatssecretaris Halbe Zijlstra aanbiedt, wordt een reductie van de instroom bij een aantal bacheloropleidingen voorgesteld. Bij de AHK betreft dit de bachelors Muziek, Theater en Dans. Tegenover de lagere instroom staan investeringen in toptalent, masters en onderzoek.

In het sectorplan kunstonderwijs Focus op toptalent, dat de AHK op 7 juli samen met de andere kunstvakopleidingen aan staatssecretaris Halbe Zijlstra aanbiedt, wordt een reductie van de instroom bij een aantal bacheloropleidingen voorgesteld. Bij de AHK betreft dit de bachelors Muziek, Theater en Dans. Tegenover de lagere instroom staan investeringen in toptalent, masters en onderzoek.

De grootste reductie vindt plaats in de bachelor Autonoom beeldende kunst: daar wordt de instroom met ruim 20% teruggebracht. Deze opleiding heeft de AHK niet in huis.

Gemiddeld genomen reduceren alle hogescholen hun instroom bij de bachelor Muziek met 10%. Ook bij het Conservatorium van Amsterdam is het voornemen een reductie van 10% van de instroom over vier jaar ten opzichte van het totaal in 2010 te realiseren.

Ook bij de bacheloropleidingen Dans en Theater acht de AHK het, mede gezien de te verwachten gevolgen van de kunstbezuinigingen, noodzakelijk om rekening te houden met hetgeen in het veld gebeurt. Niet alle hogescholen hebben besloten om de instroom bij Theater te beperken. De AHK wil deze discussies echter voor zijn en heeft daarom in het sectorplan bij Dans en Theater een reductie van respectievelijk 10% en 11% over vier jaar opgenomen.

Het geld dat door de reductie van de instroom vrijkomt, mag door de AHK zelf worden geïnvesteerd. Het College van Bestuur heeft voorgesteld hiermee de versterking van vooropleidingen, bachelors, masters en onderzoek te realiseren.

Positie College van Bestuur
Volgens AHK-collegevoorzitter Jet de Ranitz was de druk hoog voor de bestuurscommissie kunstvakonderwijs van de HBO-raad, die in mei het voortouw heeft genomen om samen met het regie-orgaan onder leiding van Elco Brinkman het plan te schrijven. 'Wat de AHK betreft is dit een pijnlijk besluit, vooral omdat er geen gebrek aan kwaliteit aan deze ingreep ten grondslag ligt. Maar het is noodzakelijk om rekening te houden met ontwikkelingen in de politiek en de arbeidsmarkt. Dat wij hiermee kunnen investeren in kwaliteit en het versterken van ons profiel maakt dat wij akkoord zijn gegaan. De kwaliteit van het Conservatorium van Amsterdam en de Theaterschool mag hier niet onder lijden.'

Behalve voor reductie van de instroom kiezen de kunsthogescholen in hun plan voor zwaardere selectie, meer onderlinge samenwerking en versterking van de relatie met de beroepspraktijk. Ook wordt geïnvesteerd in toptalent-opleidingen op een beperkt aantal plaatsen. Meer en betere cultuureducatie moet zorgen voor een goed gevulde kweekvijver van toekomstig talent. Voorzitter van de HBO-Raad Guusje ter Horst in een toelichting: 'Minder kunstenaars, meer toptalent. Onze boodschap is duidelijk. Het gaat niet om bezuinigingen, maar om een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.'


Het sectorplan is te downloaden van de website van de HBO-Raad.


zie ook
Dossier cultuurbezuinigingen

Delen