Reinwardt Academie aangewezen als opleiding Archivistiek B

Gepubliceerd op

De bachelor Cultureel erfgoed van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) is door de staatssecretaris aangewezen als opleiding ter verkrijging van het diploma Archivistiek B. Binnen de bachelor biedt de Reinwardt Academie in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam de minor Archivistiek B aan. Studenten kunnen nu het diploma Archivistiek B behalen na het volgen van deze minor, een stage en het schrijven van een afstudeerwerk op het gebied van archivistiek.

De Reinwardt Academie is na de Hogeschool van Amsterdam de tweede opleiding in Nederland waar dit diploma behaald kan worden. De AHK heeft in april een aanvraag bij het ministerie van OCW ingediend om de bachelor Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie aan te wijzen als opleiding ter verkrijging van het diploma Archivistiek B. Voor de behandeling van deze aanvraag heeft de algemene rijksarchivaris advies gevraagd aan Beroepsvereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) en de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN). Op basis van de uitgebrachte adviezen heeft de rijksarchivaris geconcludeerd dat de bacheloropleiding van de Reinwardt Academie in voldoende mate over archivistische kennis beschikt.

In 1995 vond een reorganisatie het archiefonderwijs plaats, waarbij de archiefopleidingen werden geïntegreerd in het reguliere wetenschappelijke en hoger onderwijs. Ook daarna behield de bewindspersoon van OCW de bevoegdheid om opleidingen tot verkrijging van het diploma archivistiek A en/of B aan te wijzen. Met de erkenning van de bachelor Cultureel erfgoed als archiefopleiding wordt de oriëntatie van het archiefonderwijs verbreed.

Het diploma archivistiek B kan worden verkregen via een opleiding in het hoger beroepsonderwijs. Voor een diploma archivistiek A is een wetenschappelijke archiefopleiding vereist.

Delen