Autumn School Outside In!: Kunsteducatie voor bijzondere doelgroepen

Gepubliceerd op

De master Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) organiseert in samenwerking met stichting Papageno op 5 en 6 oktober 2011 de tweedaagse autumn school Outside In! Kunsteducatie voor bijzondere doelgroepen. Daarin staat het stimuleren van artistieke vermogens van mensen met een beperking centraal. Aanmelden kan tot 26 augustus 2011.


De post-academische cursus Outside In! biedt inzicht in de voorwaarden die nodig zijn om groepen jongeren en/of ouderen met een fysieke, visuele of communicatieve handicap, gedragsstoornissen of psychiatrische problemen te coachen bij het maken van kunst. Het gaat om het uitvoeren van artistieke producten en producties op het gebied van beeldende kunst, nieuwe media, muziek, dans en theater.

Het maken van kunst schept mogelijkheden tot het reflecteren op de eigen identiteit en op de werkelijkheid voor iedereen – ongeacht of iemand een beperking heeft of niet. Echter, hoe voer je als docent of begeleider van mensen met een beperking een inspirerend kunsteducatief project uit dat artistieke kwaliteit bezit? Welke begeleiding is nodig om het in potentie aanwezige kunstzinnige talent van de deelnemer tot ontwikkeling te brengen?

De cursus bevat een combinatie van theoretische informatie (onderzoek), workshops en presentaties van artistieke good practices. Deelnemers krijgen de gelegenheid zelf multidisciplinaire kunsteducatieve programma's te ontwerpen die toepasbaar zijn in hun eigen onderwijspraktijk. Ook is er ruimte in het programma om kennis en ervaringen uit te wisselen en het eigen netwerk te versterken.

Elk dagdeel van de cursus begint met een inleiding van een of meer gastdocenten, kunstenaars of experts. s' Middags vinden er daarnaast workshops plaats en ontwerpen de deelnemers in kleine groepjes concepten voor kunsteducatieve projecten. Een danssolo door een student met een functiebeperking van de School voor Nieuwe Dansontwikkeling (SNDO) en een interview met haar artistiek leider Gabriel Smeets besluit het avondprogramma op 5 oktober 2011. Op de tweede dag presenteren de deelnemers hun ideeën over kunsteducatieve projecten voor een klein publiek en krijgen zij feedback. De autumn school wordt feestelijk afgesloten met een borrel.

Outside In! Kunsteducatie voor bijzondere doelgroepen is bedoeld als na/bijscholing voor docenten uit Nederland en België die werken in het speciaal of bijzonder onderwijs en alle docenten kunstvakken en masterstudenten kunsteducatie met belangstelling voor dit werkgebied. Ook docerend kunstenaars van werkplaatsen en ateliers, creatief therapeuten, kunstbegeleiders dagbesteding en ervaren professionals op het gebied van kunsteducatie die affiniteit hebben met kunstbeoefening met mensen met een beperking kunnen deelnemen.

De cursus richt zich op alle kunstdisciplines: beeldende kunst, muziek, theater, dans en nieuwe media en vindt plaats bij de master Kunsteducatie aan het Waterlooplein 211-213 in Amsterdam.

Meer informatie en aanmelden
www.ahk.nl/outside-in
Download de flyer (PDF)

Delen