In memoriam: Luc Vrolijks

Gepubliceerd op

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Luc Vrolijks. Luc was een inspirerend en betrokken docent en mentor. Onder zijn begeleiding zijn tientallen talentvolle studenten afgestudeerd aan onze Academie. Wij zijn hem dankbaar voor zijn enthousiasme en betrokkenheid en voor zijn vermogen van iedere opgave een persoonlijk feestje te maken. Wij gaan hem zeer missen.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Luc Vrolijks. Luc was een inspirerend en betrokken docent en mentor. Onder zijn begeleiding zijn tientallen talentvolle studenten afgestudeerd aan onze Academie. Wij zijn hem dankbaar voor zijn enthousiasme en betrokkenheid en voor zijn vermogen van iedere opgave een persoonlijk feestje te maken. Wij gaan hem zeer missen.

Luc Vrolijks werkte ruim 23 jaar in de stedelijke ontwikkeling in Nederland en daarbuiten. Hij specialiseerde zich in duurzame en klimaatbestendige plannen voor buurten, wijken, steden en regio’s en was betrokken bij complexe ruimtelijke vraagstukken. In 2006 richtte hij in Amsterdam het bureau Urban Progress Studio op waarmee hij werkte aan plannen, studies en onderzoeken voor integrale duurzame ontwikkeling, aan innovatieve ontwerpstudies op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Sinds de oprichting in 2009 van zijn New Yorkse evenknie Urban Progress Design werkte hij tevens aan uitwisselprogramma’s tussen Nederland en de VS, primair gericht op het uitwisselen van ‘best practices’ op het gebied van klimaatbestendigheid en strategische ruimtelijke ontwikkeling.

Hiervoor werkte hij bij Urhahn Urban Design, waar hij sinds 1998 directeur was. In die periode leidde hij meer dan 70 binnenstedelijke vernieuwingsprojecten en lokale en regionale studies en plannen in Nederland, Engeland en Duitsland. Tussen 1987 en 1996 werkte hij aan internationale projecten op het gebied van klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling, infrastructuur- planning en de preventie van natuurrampen. In die periode heeft hij in Benin, Indonesië, Fiji, Zwitserland en Nederland gewoond en gewerkt.

De afgelopen 15 jaar werkte Luc onder anderen aan het Masterplan Rijnboog in Arnhem, revitaliseringsplannen voor de steden Lowestoft en Great Yarmouth (Eng.), een strategische visie voor vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam, een ontwerpstudie voor de New Yorkse Lower Bay en hij maakte deel uit van de Isocarp en Philips Think Tank voor ‘Liveable Cities’. Meest recent was hij betrokken bij Parkstad Limburg en de strategische toekomstvisie voor de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, bij de vernieuwingsstrategie voor de verduurzaming van stadsblokken in New York en hij was initiator van het uitwisselingsproject ‘Glimpses - New York & Amsterdam in 2040’ dat deze zomer plaatsvond.

Vrienden van Luc Vrolijks hebben op Facebook onlangs een fonds opgericht, 'Friends of Luc Vrolijks', waaraan men een donatie kan doen voor de ontwikkelingsprojecten waar Luc zich voor heeft ingezet.

Delen