Conferentie Kunst- en cultuurpraktijken in hedendaags grootstedelijk Europa

Gepubliceerd op

Op dinsdag 11 oktober neemt Paula Dos Santos, docent van de Master of Museology, deel aan de conferentie Super Diversity in Dynamic Cities. Nieuwe uitdagingen voor de cultuursector . Lector Cultureel erfgoed Riemer Knoop treedt op als debatleider.

Op dinsdag 11 oktober neemt Paula Dos Santos, docent aan de Master of Museology, deel aan de internationale conferentie Super Diversity in Dynamic Cities. Nieuwe uitdagingen voor de cultuursector in Lantaarn/Venster in Rotterdam. Lector Cultureel erfgoed Riemer Knoop treedt op als debatleider.

Onze stedelijke realiteiten veranderen. Meer dan 50% van de wereldbevolking woont in steden en het aantal groeit ieder decennium. In stedelijke conglomeraten is dan ook een toenemende variëteit aan levensvormen, culturen en activiteiten te vinden. Steeds meer mensen verschillen steeds meer van elkaar in hun levensloop en leefstijl.

Vanuit dit fenomeen superdiversiteit denken en werken steeds meer wetenschappers, programmamakers en kunstenaars. Welke invloed heeft superdiversiteit op sociale interacties, op reguleringsdrang van een natiestaat en op ideeën over identiteitsvormingen en ‘samenlevingen als stabiele omgevingen’? Tijdens de conferentie komen al deze vragen aan bod en wordt onderzocht wat de rol van kunstenaars, cultuurmakers en culturele instellingen in die complexe, superdiverse, veranderlijke stad kan zijn. Wat zijn de consequenties voor cultuurinstellingen en de kunstpraktijk? Tijdens de conferentie Super Diversity in Dynamic Cities geven wetenschappers hun visie op de meest recente ontwikkelingen van grootstedelijkheid, eigentijdse diversiteit en identiteit. Programmeurs, curatoren en kunstenaars vertellen wat deze ontwikkelingen betekenen voor de culturele praktijk.

Verschillende internationale denkers reflecteren in de ochtend op grootstedelijke ontwikkelingen, superdiverse samenlevingen en identiteitsvorming. 's Middags zijn er twee werksessies met als thema's cultureel erfgoed en kunst en cultuur waarin curatoren, publicisten en makers uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Nederland geslaagde voorbeelden presenteren en bediscussiëren; Cultureel erfgoed en Kunst en cultuur. Een van de sprekers in de werksessie Erfgoed is Paula Dos Santos, docent aan de Master of Museology aan de Reinwardt Academie.

Museum in een favela
Paula Dos Santos presenteert het collectiebeleid van het Museum da Maré in Rio de Janeiro. Het museum is het eerste in Brazilië in een favela (krottenwijk) en ziet erfgoed als een dynamisch proces: Het museum heeft vooral een undramatized relationship met erfgoed: het neemt iedere donatie van bewoners aan, betrekt bewoners bij de documentatieprocedure van hun objecten en soms worden deze objecten zelfs weer mee naar huis genomen. Tegelijk vervult het Museu da Maré een belangrijke ontmoetingsfunctie in de wijk. Dos Santos maakt een vertaalslag van dit concept naar de Nederlandse context.

Gespreksleider van het debat is Riemer Knoop, lector Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie.

Meer informatie
Datum: dinsdag 11 oktober 2011
Plaats:   Lantaren/Venster, Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD Rotterdam
Tijd:  Inloop 8.45 uur, Conferentie ochtendsessie 9.30-13.00, Lunch 13.00-14.00 uur, Werksessies (kunst & cultuur of Erfgoed) 14.15-17.00 uur, Borrel vanaf 17.00 uur
Toegang: € 20,00 en € 10,00 (studenten) (incl. lunch)
Informatie: Kosmopolis Rotterdam, reserveringen@kosmopolisrotterdam.nl, 010 4177420
Inschrijven: Klik hier voor het aanmeldformulier.

www.kosmopolis.nl

Delen