Sytze van der Laan vertrekt bij Nederlandse Film en Televisie Academie

Gepubliceerd op

Het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) maakt bekend dat Sytze van der Laan per 1 september 2011 terugtreedt als directeur van de Nederlandse Film en Televisie Academie.

 

Van der Laan heeft te kennen gegeven weer als filmproducent actief te worden en daarvoor zijn directeursfunctie neer te willen leggen. Hij is directeur sinds 1 november 2009. Het College van Bestuur is Van der Laan erkentelijk voor zijn actieve bijdrage aan het vernieuwingsproces van de Filmacademie en heeft respect voor zijn overwegingen nu een andere keuze te maken. Interim-directeur Renate Litjens zal vanaf 1 september de volledige leiding van de Filmacademie op zich nemen. Het vernieuwingsproces dat Van der Laan heeft ingezet, zal onder haar leiding worden voortgezet.

Sytze van der Laan heeft als directeur met zijn ruime ervaring in de internationale filmbranche een duidelijke visie op de toekomst van de academie ontwikkeld. Dat vernieuwing noodzakelijk is, wordt inmiddels breed gedeeld in de academie. Van der Laans beleidsplan zal de basis vormen van de nieuwe curricula die nu ontworpen moeten worden. Het vernieuwingsproces zal door de interim-directeur samen met de studieleiders en de ondersteunende staf verder worden vormgegeven.

Renate Litjens (1962) vormde vanaf mei 2011 als interim-directeur bij de Filmacademie met Sytze van der Laan een tweehoofdige directie, waarbij Litjens de zakelijke portefeuille had en Van der Laan de inhoudelijke.
Litjens is associé bij bureau Boer & Croon Management. Zij is een all-round manager met ruime ervaring in zowel de profit- als de non-profitsector. Eerdere opdrachten vervulde zij onder andere bij Prorail, Koninklijke DSM en de Hanzehogeschool Groningen. Zij werd door het College van Bestuur benoemd na een unaniem advies van zowel de directie als de medewerkers-benoemingscommissie.

Het College van Bestuur van de AHK zal zich nu beraden over de opvolging van Van der Laan voor de lange termijn. Eerste prioriteit is nu de uitwerking van de plannen in concrete stappen. Wanneer hier meer duidelijkheid over is zal in overleg met de Filmacademie een wervingsprocedure worden gestart – naar verwachting tegen het einde van het jaar. Litjens blijft aan totdat de opvolger zijn of haar opwachting maakt.

Delen