Erfgoedarena oktober 2011: Van wie is de archeologie?

Gepubliceerd op

De Wet op de archeologische monumentenzorg? regelt een betere bescherming van archeologisch erfgoed in Europees verband. Een gevolg is dat bij iedere bodemingreep rekening gehouden moet worden met resten, want de verstoorder is aansprakelijk voor eventuele schade. In de Erfgoedarena van 26 oktober een discussie over het functioneren van de wet.

 

Vrijwel alle Nederlandse gemeenten en provincies reageren op de wet met een eigen archeologisch beleid. Daardoor is er inmiddels ook een bloeiende bedrijfstak rondom bodemarchief ontstaan: er zijn inmiddels maar liefst 1100 archeologen bij een groot aantal bedrijven werkzaam. ? De Tweede Kamer verzocht daarom om onderzoek naar de effectiviteit van de wet; de resultaten van deze evaluatie zal het ministerie van OCW deze maand bekendmaken.

Wordt er in de ruimtelijke ordening nu beter met het bodemarchief omgegaan, is de archeologische monumentenzorg nu beter betaalbaar geworden, en hoe verhoudt zich de commercie tot de kwaliteit van de archeologie?

De cruciale vraag is echter niet of de wet functioneert, en of er meer en beter bewaard blijft, maar wie er eigenlijk over gaat. Is de archeologie van de archeologen en de wetenschap, van de betalende projectontwikkelaars of van de gemeenschap? En welke taak en verantwoordelijkheid ligt er in deze wereld voor de erfgoedprofessional? Door de uitvoering van onderzoek verplicht onderdeel te maken van planprocedures en bestemmingsplannen wordt er veel meer gegraven dan vroeger, maar wat levert dat op? Hebben we meer en mooiere monumenten en worden die duurzamer bewaard?

Met medewerking van:

  • Jeroen ter Brugge (hoofd collecties Maritiem Museum Rotterdam, voormalig voorzitter Archeologisch Werkgemeenschap Nederland)
  • Dick de Jager (beleidsadviseur Archeologische Monumentenzorg Gemeente Almere, voormalig inspecteur Erfgoed Inspectie Ministerie van OCW)
  • Tjakko Smit (directeur Projecten Bouwfonds Ontwikkeling, voormalig lid Centraal College van Deskundigen SIKB)

Het debat staat onder leiding van Riemer Knoop, lector Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie, en Sjoukje Kerman, die haar studie aan de Reinwardt Academie onlangs succesvol afsloot.

Datum
woensdag 26 oktober, 20.00 uur

Aanmelden
Locatie voor het debat is de aula van de Reinwardt Academie te Amsterdam. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website van Erfgoed Nederland.

Route
De Reinwardt Academie ligt op loopafstand van treinstation Muiderpoort. Vanaf Amsterdam CS kunt u tramlijn 9 of bus 22 richting Indische Buurt nemen en uitstappen bij halte Wijttenbachstraat.

De Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland organiseren maandelijks een erfgoedbreed debat. De debatten vinden elke derde woensdag van de maand plaats vanaf 20.00 uur in de aula van de Reinwardt Academie. Een programmacommissie met vertegenwoordigers van de Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland kiest de erfgoedbrede debatthema's.

Lector Riemer Knoop

Delen