Huisvestingsbehoefte studenten in Amsterdam groeit harder dan verwacht

Gepubliceerd op

Het aantal studenten aan de hogescholen en universiteit in Amsterdam groeit hard. Harder dan anderhalf jaar geleden werd voorspeld in het visiedocument 'Studeren in de Topstad’. Op woensdag 5 oktober presenteerden de Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen een update van Studeren in de Topstad met actuele cijfers.

Het aantal studenten aan de hogescholen en universiteit in Amsterdam groeit hard. Harder dan anderhalf jaar geleden werd voorspeld in het visiedocument Studeren in de Topstad’. Op woensdag 5 oktober presenteerden de Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen een update van Studeren in de Topstad met actuele cijfers.

In het visiedocument ‘Studeren in de Topstad’ zijn cijfers opgenomen over de feitelijke en te verwachten aantallen studenten en over hun huisvestingsbehoefte. Het document dateert van begin 2010 en is grotendeels gebaseerd op cijfers uit 2008. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. Het aantal Amsterdamse studenten is opnieuw gestegen en voor de toekomst zijn de verwachtingen naar boven bijgesteld. Zoals het er nu naar uitziet zijn er in 2015 117.100 voltijdstudenten in Amsterdam. In de periode 2010-2014 neemt de behoefte aan studentenhuisvesting toe met 8.700 eenheden, in 2015 met nog eens 1.600.

Tijdens de bijeenkomst keken de betrokkenen – hogescholen, universiteiten, gemeente, woningbouwcorporaties en studenten – vooruit, maar blikten ze tevens terug op wat de afgelopen jaren gezamenlijk reeds bereikt is. Ook bespraken zij met elkaar wat er nog gedaan moet worden om in Amsterdam voldoende studentenwoningen te realiseren. Na een openingswoord door Jet de Ranitz (bestuursvoorzitter Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) waren er presentaties, onder anderen door Paul Doop (waarnemend voorzitter UvA/HvA), en een paneldiscussie waaraan Freek Ossel (wethouder Wonen & Wijken, Gemeente Amsterdam), Ankie Verlaan (voorzitter Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties) en anderen deelnamen.

Over Studeren in de Topstad
Studeren in de Topstad is een initiatief van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Inholland, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, en de Gerrit Rietveld Academie. Het visiedocument is een analyse van de vraag naar studentenhuisvesting voor de komende jaren en tegelijk een oproep aan alle betrokkenen.

De actualisatie is vervaardigd door RIGO Research en Advies. De cijfers zullen in het vervolg jaarlijks worden geactualiseerd, waarbij steeds een jaar verder in de toekomst wordt gekeken.

Download
Visiedocument 'Studeren in de Topstad' (PDF)
Update 'Studeren in de Topstad' (PDF)

Delen