In memoriam Elisabeth Boender

Gepubliceerd op

Op 21 oktober 2011 is Elisabeth Boender, voorzitter van de Hogeschoolraad van de AHK en docent filosofie en theatergeschiedenis aan de Theaterschool, na een lang ziekbed overleden. Meer dan 25 jaar, en tot het laatste moment, was Boender buitengewoon betrokken bij de hogeschoolgemeenschap.

 

Elisabeth Boender was de eerste voorzitter van de Hogeschoolraad nieuwe stijl van de AHK, die in 2009 werd opgericht. 'Niet in de laatste plaats door haar grote engagement  en inzet heeft de raad zich in korte tijd ontwikkeld tot een onmisbare gesprekspartner van het College van Bestuur en een factor van belang binnen de AHK. Het was ongelooflijk hoe betrokken Elisabeth was tot in de laatste fase van haar leven. Wij bewonderen haar daarom zeer en zullen haar erg missen', aldus voorzitter Jet de Ranitz.

Over de ontwikkeling van de nieuwe Hogeschoolraad zei Boender zelf onlangs: 'We hebben de cultuur van de medezeggenschap binnen de AHK om kunnen buigen: we bepalen nu nadrukkelijk mede de agenda, gevoed door wat er speelt op de faculteiten.' Het werk in de medezeggenschap vond zij hoogst noodzakelijk, 'juist nu de AHK als geheel en sommige faculteiten in het bijzonder roerige tijden doormaken, in een kunstvijandig politiek klimaat.'

Tussen 1988 en 1996 was Elisabeth Boender al eerder voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad van de AHK.

Sinds september 1985, na haar studie Filosofie en vakdidactiek, is Elisabeth Boender als docent filosofie en theatergeschiedenis verbonden geweest aan verschillende opleidingen van de Theaterschool. Daarbij heeft zij steeds de betekenis van de filosofie voor de vorming van de kunststudent in het oog gehouden. Ook hechtte zij veel waarde aan de samenhang binnen het onderwijs en de mogelijkheid om als brede kunsthogeschool de AHK-student meer mogelijkheden te bieden.

Als redacteur en auteur was Boender betrokken bij de totstandkoming van de publicaties Stabielen & passanten, 125 jaar Amsterdamse Toneelschool (2000) en Dans gezond! (2009), over de ontwikkelingen en achtergronden van dans en gezondheid aan de Theaterschool. Naast haar werk voor de Theaterschool was zij jarenlang actief in de gemeentepolitiek als lid van GroenLinks.

De AHK zal haar bevlogenheid en optimisme missen.

Het College van Bestuur:
Jet de Ranitz en Bridget Kievits

de Theaterschool:
Herma Hofmeijer en Aafje Terwey

Delen