Nieuw verschenen: onderzoek naar muziek in het voortgezet onderwijs

Gepubliceerd op

Bij het lectoraat Kunst- en cultuureducatie is onlangs de publicatie Onderzoek naar muziek in het voortgezet onderwijs verschenen. Het rapport bevat twee onderzoeken: een naar muziekeducatie in het Amsterdamse voortgezet onderwijs, het ander naar de kennis van muziekdocenten ten aanzien van improviseren.

 

Het inventariserende onderzoek Muziekonderwijs in de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs van Ariane Vervoorn en Ellen van Hoek beschrijft de belangrijkste kenmerken van het muziekonderwijs in het Amsterdamse voortgezet onderwijs van dit moment. Het onderzoekt de positie van het vak muziek in het curriculum van de verschillende typen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam en gaat na wat de positie van de muziekdocent daarbij is. Het onderzoek kwam mede tot stand dankzij bijdragen van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en het lectoraat Kunst- en cultuureducatie.

Het onderzoek De improvisatieles, praktijkkennis van docenten vergeleken met theoretische inzichten is anders van aard en gaat gedetailleerd in op één aspect: de kennis die muziekdocenten in hun onderwijspraktijk hebben opgebouwd ten aanzien van improviseren in muzieklessen. De praktijkkennis van muziekdocenten wordt in kaart gebracht en vergeleken met theoretische inzichten rondom het leren improviseren. Het onderzoek is verricht door Melissa Bremmer (docent en onderzoeker aan de AHK) en Esther Schopman (docent en onderzoeker aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten). Het onderzoek is een samenwerking van het lectoraat Kunsteducatie van ArtEZ en het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de AHK.

Voor meer informatie en distributie kunt u contact opnemen met Sanne Kersten, via sanne.kersten@ahk.nl.

zie ook
lectoraat Kunst- en cultuureducatie

Delen