Capita Selecta: nieuwe kansen voor São Paulo

Gepubliceerd op

Op donderdag 24 november spreken de Nederlandse vertegenwoordigers van Studio São Paulo - een samenwerking van Nederlandse en Paulistaanse stedenbouwkundige bureaus en gemeentelijke diensten - over hun visie op de grote stedenbouwkundige vraagstukken van São Paulo, een van 's werelds grootste fysieke uitdagingen op het gebied van stedelijke vernieuwing.


Studio São Paulo is een gelegenheidsformatie dat functioneert als denktank en als sparringpartner op het gebied van stedelijke planning en ontwerpvraagstukken voor São Paulo - met meer dan 22 miljoen inwoners de grootste stad van Zuid-Amerika. De belangrijkste vraagstukken voor de stad Sao Paulo zijn vergelijkbaar met die van grote Europese steden in verschillende tijdvakken: woningnood, overbevolking, verkeer en vervoer, klimaatvervuiling en de falende kwaliteit van monofunctionele woongebouwen.

De stedelijke diensten van São Paulo hebben de Studio gevraagd strategische plannen te bedenken voor het centrum, de periferie en de zogeheten brownfields van de stad; drie gebieden waar sociale, economische en ecologische kwesties samenkomen.

Tijdens deze aflevering van de reeks Capita Selecta: New Conditions for Urbanism zullen vijf representanten van Studio São Paulo hun bevindingen bespreken. De sprekers zijn Jaap Klaarenbeek (Studio ROSA), Matthijs Bouw (One Architecture), Gert Urhahn (Urhahn Urban Design), Han Dijk (POSAD) en Rogier van den Berg (Zandbelt&VandenBerg). De lezing krijgt, bij wijze van een experiment, de vorm van een open redactievergadering.

Studio São Paulo werkt momenteel ook aan een magazine waarin zij haar bevindingen en ontwerponderzoek presenteert in een reeks artikelen, statements, columns en essays. Volg het project op www.studiorosa.eu.

New Conditions for Urbanism

Deze lezingenreeks wordt gecoördineerd door Rogier van den Berg, hoofd van de opleiding Stedenbouw. Verschillende gastsprekers bespreken de mogelijkheden van stedenbouwkundige interventies in snel groeiende steden met een hoge bevolkingsdichtheid in India en Brazilië en enkele Europese steden. Eerder waren Vikram Prakash (University of Washington), Joan Busquets (winnaar Erasmusprijs 2011) en Carolyn Steel te gast.

Tijdstip en locatie
Donderdag 24 november, aanvang 20.00 uur, in de Hoge Zaal van de Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 213 te Amsterdam. Toegang gratis. Voertaal is Engels. Reserveren is niet mogelijk.

Delen