Academies organiseren studiemiddag over onderzoek en ontwerp

Gepubliceerd op

De zes Academies van Bouwkunst organiseren op 31 maart een gezamenlijke studiemiddag over de betekenis van praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk van academiestudenten. Op de studiemiddag worden de onderzoeksambities van de academies tegen het licht gehouden en worden resultaten gepresenteerd van onderzoeken die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

De zes Academies van Bouwkunst organiseren op 31 maart een gezamenlijke studiemiddag over de betekenis van praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk van academiestudenten. Op deze studiemiddag worden de onderzoeksambities van de academies tegen het licht gehouden en worden resultaten gepresenteerd van onderzoeken die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

Er vindt al jaren praktijkgericht onderzoek plaats aan de Nederlandse instellingen voor het Hoger Beroepsonderwijs. Het brengt verbindingen aan binnen de driehoek onderzoek-onderwijs-beroepspraktijk. Het onderzoek dat aan of in samenwerking met de Academies van Bouwkunst gebeurt, richt zich op de domeinen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Tijdens deze studiemiddag zal getracht worden een toekomstgerichte agenda te formuleren voor het praktijkgerichte onderzoek ten behoeve van en in samenwerking met de professionele wereld van architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Wat kunnen het onderzoek en onderwijs aan de academies betekenen voor de beroepspraktijk? Maar ook: wat kan het praktijkgericht (ontwerp)onderzoek door de lectoren en in samenwerking met de beroepspraktijk betekenen voor het onderwijs?

De studiemiddag wordt ingekaderd door lezingen over ‘niet-objectgerichte professionaliteit’ (Peter Peters & Niek Bisscheroux), de stad in transitie (Marc Glaudemans), stedelijke ruimte en stedelijkheid (Rogier van den Berg), ontwerpmethode, ontwerponderwijs en ethische praktijk (Wim Nijenhuis) en ‘parametrische bioklimatologische ontwerpprincipes’ (Duzan Doepel). In een afsluitende discussie gaan Henk Ovink (ministerie van I&W), Mark Veldman en Ko Jacobs nader in op de betekenis van het academieonderzoek voor de beroepspraktijk en de ruimte ontwerpopleidingen. Gert ter Haar, directeur van de Academie van Bouwkunst in Groningen, treedt op als moderator.

Tijdstip en locatie
Zaterdag 31 maart 2012, 13.00-17.00 uur, auditorium NAi, Museumpark 25 te Rotterdam. Toegang gratis. Inschrijven is verplicht via www.nai.nl/inschrijven.

Delen