AHK als beste uit de bus in Keuzegids Masters 2012

Gepubliceerd op

Van alle Nederlandse universiteiten en hbo’s halen de masters van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten de hoogste gemiddelde score in de Keuzegids Masters 2012. Met name de masters van de Academie van Bouwkunst en de master Muziek van het Conservatorium van Amsterdam komen sterk naar voren.

 

In de Keuzegids Masters zijn 750 masteropleidingen beoordeeld door zowel de studenten als door een panel van experts. Met een gemiddelde score van 70 eindigt de AHK ruim boven aan de lijst van hbo-instellingen en universiteiten. De beste universiteit is Wageningen UR (66); de hogescholen met de hoogste score na de AHK zijn de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool Utrecht (beide 63).

Bouwkunst
De Amsterdamse Academie van Bouwkunst is de enige instelling waar de drie ontwerpdisciplines Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur in samenhang worden aangeboden. Laatstgenoemde twee opleidingen zijn met een score van 81 en 80 de twee beste opleidingen in de categorie hbo bouwkunst. Met name de experts zijn zeer lovend over alle drie de masters. De studenten zijn zeer te spreken over de voorbereiding op de loopbaan.

Muziek
Vooruitlopend op de vernieuwing van de accreditatie, dit jaar, is de master Muziek in 2011 bezocht door een visitatiepanel van de NVAO. Op drie van de vier standaards adviseerde het panel tot de kwalificatie ‘excellent’, en dat is terug te zien in het expertoordeel in de Keuzegids. De opleiding van het Conservatorium van Amsterdam komt met een score van 69 ruimschoots als beste uit de bus van alle hbo-masters Muziek in Nederland.

Kunsteducatie
De master Kunsteducatie haalt bijna dezelfde score als de master Muziek: 68. De opleiding werd in 2011 opnieuw geaccrediteerd, en ook hier zijn de experts positief. Opvallend in het oordeel van de studenten is dat zij de onderzoekscomponent van de opleiding zeer hoog waarderen.

Masteronderwijs in alle disciplines
De AHK biedt masteropleidingen aan in alle disciplines van de kunsten. De masters Theater, Opera, Choreografie en Film kennen te lage studentenaantallen of bestaan nog te kort om een betrouwbaar oordeel te kunnen geven. De Master of Museology van de Reinwardt Academie is een niet-bekostigde opleiding en werd als zodanig niet beoordeeld.

Delen