Erfgoedarena september: Waarde en waardering?

Gepubliceerd op

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed werkt aan een systematiek voor de waardering van collecties. Erfgoedinstellingen besteden veel zorg aan het expliciet benoemen van verwervings- en afstotingscriteria en ook het publiek wordt steeds vaker betrokken bij de collectioneren. Werkt het publiek ook volgens bepaalde criteria? Wat is de zin en onzin van het waarderen volgens een vaste systematiek of set van criteria? En leidt dat tot wezenlijk andere keuzes? Daarover gaat de Erfgoedarena op woensdag 19 september.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed werkt aan een systematiek voor de waardering van collecties. Erfgoedinstellingen besteden veel zorg aan het expliciet benoemen van verwervings- en afstotingscriteria en ook het publiek wordt steeds vaker betrokken bij de collectioneren. Werkt het publiek ook volgens bepaalde criteria? Wat is de zin en onzin van het waarderen volgens een vaste systematiek of set van criteria? En leidt dat tot wezenlijk andere keuzes? Daarover gaat de Erfgoedarena op woensdag 19 september.

Bij het Nederlands Openluchtmuseum is in de afgelopen lente een zoektocht georganiseerd naar voorwerpen die bewaard moeten blijven voor de toekomst. Bezoekers werd gevraagd welke 10 alledaagse voorwerpen zij wilden nomineren. Uit 'De Tien van 2012’ rolde een top 5. Zouden professionals andere objecten kiezen?

De avond wordt geleid door moderator Imre Vegh (debat.nl). Hij ontvangt als gast Tessa Luger (senior onderzoeker en programmamanager Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Pien Rommens (hoofd marketing en communicatie Nederlands Openluchtmuseum). De column wordt verzorgd door Sybren Roefs. In juli jl. won Sybren voor zijn afstudeerscriptie de Pieter Jan Abraham van Menschprijs, een aanmoedigingsprijs van de Reinwardt Academie. In deze scriptie onderzoekt hij andere dan westerse benaderingen van erfgoed en gaat hij onder andere in op de vraag wat denken in de traditie van de oosterse zenfilosofie kan betekenen voor de theoretische museologie en erfgoedbeleving.

Praat ook mee op woensdag 19 september tijdens de Erfgoedarena in de aula van de Reinwardt Academie te Amsterdam. Deelnemen is gratis na aanmelding via www.reinwardtcommunity.nl.

Delen