AHK spreekt zich uit tegen afschaffing ckv

Remix-kunstenaar Eboman met scholieren van het Esdal College in Emmen tijdens zijn Artist in Residency aan de AHK, april 2012

Remix-kunstenaar Eboman met scholieren van het Esdal College in Emmen tijdens zijn Artist in Residency aan de AHK, april 2012

Gepubliceerd op

Als het aan de demissionair minister Van Bijsterveldt ligt, verdwijnt met ingang van schooljaar 2014-2015 het verplichte vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV). Culturele vorming moet ruimte maken voor meer focus op de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

 

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft met verbazing kennisgenomen van dit wetsvoorstel. Het staat haaks op het vigerende cultuurbeleid van de overheid en breekt zorgvuldig opgebouwd beleid van twintig jaar cultuureducatie in de scholen af. Tevens druist het regelrecht in tegen recente adviezen van de Commissie Dijkgraaf, de Onderwijsraad, de Raad voor Cultuur en de Verkenningscommissie Kunstvakken, die alle het belang van algemene culturele vorming in de ontwikkeling van jonge mensen onderschrijven. Voor de vermeende 'kwaliteitsimpuls ten aanzien van de culturele en vormende taak van het onderwijs' hebben wij in het voorstel van de minister geen argumenten gevonden.

Het wetsvoorstel past in een lijn die de minister eerder inzette met de afschaffing van de Cultuurkaart. Die ontwikkeling, waarin culturele en kunstzinnige vorming beschouwd wordt als iets tweederangs, vinden wij een gevaarlijke. Het kennismaken met kunst en cultuur is van onschatbare waarde in de educatie van jonge mensen, en verdient daarom eerder meer dan minder aandacht, en preciezere, aangescherpte eisen. Dat is ook een advies dat de minister onlangs heeft ontvangen.

De AHK onderkent de toenemende maatschappelijke urgentie van onderwijs in de kunsten. Behalve eerstegraads docentenopleidingen in de disciplines beeldende vorming, dans, muziek en theater biedt zij een interdisciplinaire master Kunsteducatie aan, en heeft zij een lectoraat Kunst- en cultuureducatie ingesteld, dat kennis ontwikkelt en expertise bundelt op het gebied van kunstonderwijs, talentontwikkeling en tendensen in het beroepenveld. Daarmee geeft de AHK invulling aan de standpunten van de Raad van Cultuur ten aanzien van de vakoverstijgende waarde van kunsteducatie in de maatschappij – standpunten die de hogeschool onderschrijft in het sectorplan voor de kunstvakopleidingen (Focus op toptalent) en in haar eigen Instellingsplan.

Het voornemen van de minister bedreigt niet alleen de werkgelegenheid van onze goed opgeleide en zeer gemotiveerde docenten; ook de kunstenaars en medewerkers van culturele instellingen die kunsteducatief aanbod ontwikkelen en met de scholen samenwerken worden door deze maatregel gedupeerd. Komende generaties Nederlanders wordt een essentieel onderdeel van hun ontwikkeling ontnomen. En er was al zo weinig over van Bildung in ons onderwijs.

De AHK wijst het wetsvoorstel dan ook als zeer ongewenst van de hand, en verzoekt de minister dan ook dringend om de aanbevelingen van de Verkenningscommissie te implementeren.

College van Bestuur AHK
Jet de Ranitz en Bridget Kievits

zie ook
Internetconsultatie over het wetsvoorstel, met mogelijkheid om zelf te reageren
Verzamelde reacties op website cultuurnetwerk.nl

Gerelateerd
Dossier Cultuurbezuinigingen

Delen