Schilderijen Academie van Bouwkunst historisch beschreven

Gepubliceerd op

Sinds 1946 is de Academie van Bouwkunst gevestigd in het 17e-eeuwse Oudehuis Huiszittenhuis, een voormalig bedelhuis voor inwoners van Amsterdam. In de bestuurskamer hangen nog 4 originele schilderijen uit deze periode. In het maandblad Amstelodamum worden deze maand de schilderijen beschreven.

Sinds 1946 is de Academie van Bouwkunst gevestigd in het 17e-eeuwse Oudehuis Huiszittenhuis, een voormalig bedelhuis voor inwoners van Amsterdam. In de ontvangstzaal hangen nog 4 originele schilderijen uit deze periode. In het maandblad Amstelodamum worden deze maand de schilderijen historisch beschreven.

De ontvangstzaal van het Huiszittenhuis wordt nu gebruikt als bestuurskamer van de Academie van Bouwkunst. Het ensemble van 3 schilderijen werd omstreeks 1657 speciaal voor deze ruimte vervaardigd.  Het omvat drie 'kapitale doeken' gemaakt door Jan Gerritsz van Bronckhorst (1601/5-1661), Jacob van Loo (1614-1670) en Cornelis Holsteyn (1618-1658). De schilderijen verbeelden de belangrijkste werkzaamheden van het Huiszittenhuis: de uitdeling van brood, boter, kaas en turf aan de 'huiszittenarmen'. Vooral vrouwen en kinderen maakten gebruik van het Huiszittenhuis. De voorstellingen op de schilderijen worden daarom gedomineerd door vrouwen en kinderen.

De schilderijen geven de uitdeling van voedsel en waren weer. Op een vierde schilderij in de ontvangstzaal worden de regenten van het Huiszittenhuis geportretteerd. In de negentiende eeuw wisselden de ensemblestukken diverse malen van locatie. In de jaren zestig van de twintigste eeuw werden ze teruggeplaatst in de oorspronkelijke kamer, maar in de verkeerde volgorde. De oorspronkelijk opstelling werd onlangs hersteld.

Kunsthistorica Angela Jager heeft een belangrijke rol gespeeld in het onderzoek naar de schilderijen. Ze studeerde cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam met een onderzoek naar het werk van de Nederlandse schilder Carol van Savoyen (c.1620-1665). Jager heeft de ensemblestukken gedocumenteerd en uitvoerig beschreven in een artikel voor het maandblad Amstelodamum (jrg. 99-3, juli-september 2012).


Delen