Moniek Toebosch overleden

Gepubliceerd op

Beeldend kunstenaar en performer Moniek Toebosch is op 24 november overleden. Moniek was van 2004 - 2007 directeur van de toenmalige postacademische opleiding DasArts, die later omgevormd werd tot Master of Theatre van de Theaterschool.

Beeldend kunstenaar en performer Moniek Toebosch is op 24 november overleden. Moniek was van 2004 - 2007 directeur van de toenmalige postacademische opleiding DasArts, die later omgevormd werd tot Master of Theatre van de Theaterschool.

Moniek was gedurende haar hele leven, naast haar eigen kunstenaarschap, actief als kunstdocent en begeleidde meerdere generaties studenten naar het theater- en performancevak. Dat deed ze onder andere bij de Rijksakademie en de Rietveldacademie in Amsterdam. Voordat Moniek Toebosch in 2004 directeur werd bij DasArts, was zij in 1998 als mentor aan DasArts verbonden tijdens Block 8 ‘De stad als vindplaats van vragen’.

Tijdens haar directeurschap nodigde Moniek Toebosch diverse (inter)nationale kunstenaars uit om de DasArts-studenten bij hun studie te inspireren in hun verdere ontwikkeling als theaterkunstenaar. Workshops en onderdelen van het studieprogramma werden ook op locatie en in het buitenland georganiseerd. In 2006 vond onder haar leiding het blok ‘Navigators’ plaats in Australië, een internationale samenwerking met het Victorian College of the Arts in Melbourne. Gedurende tien weken verbleven studenten en staf down under en verdiepten zich in de geschiedenis van het continent.

Het docentschap en het bedenken van onorthodoxe methodes om jonge kunstenaars te begeleiden in hun ontwikkeling als kunstenaar waren grote passies van Moniek. Legendarisch werden de door haar geïnitieerde Chips & Dips-bijeenkomsten, waarbij studenten in een informele setting werk aan elkaar presenteerden en met elkaar bespraken.

Ook na haar vertrek bij DasArts heeft Moniek contact met vele alumni gehouden. Zij was, ondanks haar zwakke gezondheid, regelmatig aanwezig bij presentaties en stond haar oud-studenten met raad en daad bij.

Het galmen van Moniek’s welluidende stem door de gangen van DasArts is voorgoed een herinnering geworden.

Condoleance-site voor Moniek Toebosch

Moniek Toebosch gefotografeerd bij DasArts in de jaren 2004-2007 door Reyn van Koolwijk

Delen