'Waterboekje Zomerschool Amsterdam Noord’ verschenen

Gepubliceerd op

In het kader van hun studie gaven vier studenten van de Academie voor Beeldende Vorming in augustus 2012 les aan zeventien kinderen van vier basisscholen in Amsterdam Noord.

De kinderen kregen gedurende drie weken een taal- en kunstprogramma rond het centrale thema water. In het recent verschenen ‘Waterboekje’ een terugblik op hun ervaringen en resultaten.

Tijdens het ochtendprogramma van de Zomerschool lag de focus op woordenschat, ‘s middags stond de beeldende ontwikkeling centraal. Het bijzondere van het programma is dat de leerlingen op een andere manier leren doordat zij dingen vooral doen en ervaren.

De derdejaarsstudenten Gabrielle Bosma, Josje Kerkhoven, Laura Reiman, Jolanda Smit verzorgden het programma Beeldende vorming; Aldo Kroese van de Gerrit Rietveld Academie was hun mentor. Stadsdeel Noord van de Gemeente Amsterdam maakt de organisatie van de Zomerschool mogelijk.

Ahmed Marcouch (Tweede Kamerlid PvdA) reikte bij de afsluiting van de Zomerschool, diploma’s uit aan de deelnemende leerlingen. En alle betrokkenen ontvangen als tastbare herinnering het ‘Waterboekje’.

Download hier het ‘Waterboekje’

Het doel van deze Zomerschool is om leerlingen van groep zes, zeven en acht van de basisscholen in de zomervakantie bij te spijkeren op het gebied van taal en beeldende vorming. Uit onderzoek blijkt dat opgedane kennis gedurende het reguliere schooljaar voor een deel wegzakt tijdens de vakantieperiode. Door een scala aan creatieve en leerzame activiteiten met de kinderen te ondernemen, wordt hen een extra steuntje in de rug gegeven zodat ze goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar beginnen.  Het project is een samenwerking met de Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) in opdracht van het Stadsdeel Amsterdam Noord. De deelnemende scholen waren Basisschool het Vogelnest, Basisschool de Kinderboom, Basisschool Overhoeks en Basisschool de Klimop.

Delen